จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
สวท.ยโสธร พร้อมหน่วยงานภาครัฐร่วมจัดงานวันเด็กห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ รร.บ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ ต.โนนเปือย อ.กุดชุม

วันที่ 11 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 16 คน)

สวท.ยโสธร พร้อมหน่วยงานภาครัฐร่วมจัดงานวันเด็กห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ รร.บ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ ต.โนนเปือย อ.กุดชุม
           เช้าวันนี้ (11ม.ค.62) นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ปันน้ำใจ เพื่อน้องผู้ห่างไกล ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นำโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขายโสธร,ชมรมสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยโสธร,หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ,หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน โดยมีนักเรียน คณะครู,บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และได้รับประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานศึกษา อีกทั้งเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตลอดจนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป ภายใต้คำขวัญว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
            โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร จำนวน 10 ทุนๆ ละ 500.-บาท และมอบเงินกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียน โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขายโสธร พร้อมชมรมสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยโสธร สนับสนุนเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงานและหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ,หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน ร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัล เป็นจำนวนมาก
             ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน พร้อมการละเล่นการแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ตอบปัญหา ชิงของขวัญ ของรางวัล ต่างได้รับความสนุกสนานและความพึงพอใจเป็นอย่างดีที่ได้มีโอกาสแสดงออกและได้รับแนวคิดในการเรียนต่อในอนาคตด้วย ทั้งนี้โรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 53 คน โดยมีครู 3 คน และพนักงานจ้างดูแลนักเรียน จำนวน 3 คน โดยชาวบ้านได้ร่วมจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย...////...
สวท.ยโสธร /ข่าว/ 11 ม.ค.62
จำนวนคนอ่าน 17 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด