จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
สวท.ยโสธร พร้อมหน่วยงานภาครัฐร่วมจัดงานวันเด็กห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ รร.บ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ ต.โนนเปือย อ.กุดชุม

วันที่ 11 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)

สวท.ยโสธร พร้อมหน่วยงานภาครัฐร่วมจัดงานวันเด็กห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ รร.บ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ ต.โนนเปือย อ.กุดชุม
           เช้าวันนี้ (11ม.ค.62) นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ปันน้ำใจ เพื่อน้องผู้ห่างไกล ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นำโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขายโสธร,ชมรมสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยโสธร,หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ,หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน โดยมีนักเรียน คณะครู,บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และได้รับประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานศึกษา อีกทั้งเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตลอดจนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป ภายใต้คำขวัญว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
            โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร จำนวน 10 ทุนๆ ละ 500.-บาท และมอบเงินกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียน โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขายโสธร พร้อมชมรมสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยโสธร สนับสนุนเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงานและหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ,หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน ร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัล เป็นจำนวนมาก
             ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน พร้อมการละเล่นการแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ตอบปัญหา ชิงของขวัญ ของรางวัล ต่างได้รับความสนุกสนานและความพึงพอใจเป็นอย่างดีที่ได้มีโอกาสแสดงออกและได้รับแนวคิดในการเรียนต่อในอนาคตด้วย ทั้งนี้โรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 53 คน โดยมีครู 3 คน และพนักงานจ้างดูแลนักเรียน จำนวน 3 คน โดยชาวบ้านได้ร่วมจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย...////...
สวท.ยโสธร /ข่าว/ 11 ม.ค.62
จำนวนคนอ่าน 7 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด