จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร เตรียมจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต

วันที่ 10 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)

จังหวัดยโสธร เตรียมจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
           นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าจังหวัดยโสธร กำหนดจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ด้วยการเสริมสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปี 2562 โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฯ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธรและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จึงต้องมีการเสริมสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม สร้างกระแสการรับรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรมมีการขยายผลให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความสำนึกที่ดี ตระหนักที่จะส่งเสเริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นำสังคมสู่ความสงบสุข โดยในการอบรมดังกล่าว จะมีการบรรยายพิเศษในเรื่อง "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธรและขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, การบรรยายเรื่อง "การเสริมสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม” โดยพระอาจารย์ ดร.บุญชวน ธมมโฆสโก วัดป่าวังน้ำทิพย์ อ.เลิงนกทา ,การบรรยายเรื่อง "ระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและระเบียบว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” โดยนายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธรและการบรรยายเรื่อง” ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ที่สะท้อนจริยธรรมของสังคม” โดยนายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนยืดำรงธรรมจังหวัดยโสธรและนายศักดิ์ดา เหลาแตว นิติกรปฏิบัติการ...////...
 สวท.ยโสธร/ ข่าว/ 10 ม.ค.62
จำนวนคนอ่าน 20 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด