จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดนาเวียง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 7 คน)

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดนาเวียง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
             เช้าวันนี้ (6 ธ.ค.61) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โดยนางปุณยวีร์ มาลัย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่วัดนาเวียงตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยในภาคเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีพระภิกษุ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวบ้านนาเวียงและหมู่บ้านใกล้เคียง รวมกิจกรรมจำนวน 260 คน
          ทั้งนี้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีลักษณะใน 3 ประการ คือประการแรกน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของแต่ละศาสนาให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสุข ประการที่ 2. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนและความสุขที่ยั่งยืน และประการที่ 3. การดำเนินชีวิตแบบวิถีวัฒนธรรมไทยภายใต้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่การธำรงรักษาและสืบทอด โดยมีศาสนสถานเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้มิติทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นอีกชุมชนของจังหัดยโสธร ที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามลักษณะดังกล่าวและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สืบทอดและอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมไทยภายใต้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่อง เช่นกัน...///..
สวท.ยโสธร/ ข่าว/ 6 ธ.ค.61
จำนวนคนอ่าน 8 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด