รอบรั้วเมืองอุดรฯ
แถลงข่าวมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 17 ธ.ค. 2556 )

      สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10และ 12 รวม 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2557 ที่จังหวัดบึงกาฬ
     เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.56 ที่ห้องเดอะคริสตัลท็อป โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการจัดงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน จากสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง ที่เดินทางมาร่วมงานแถลงมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางทัศนีย์ แสณจันทร์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยในเครือเอ็น-เทคอินเตอร์กรุ๊ปจำกัด และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบึงกาฬ และนายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ร่วมแถลงข่าว โดยในช่วงเช้าได้มีการจัดรายการบันทึกสถานการณ์สดจากห้องแถลงข่าวผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณพรพัฒนา สิงคเสลิต จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
     ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้พื้นฐาน และมีการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐได้ในระดับหนึ่ง และพบว่านักเรียนเอกชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในระดับสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน และเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลาการครูของโรงเรียนเอกชนได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน นวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น และเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเอกชนพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงได้จัดมหกรรมการแข่งขันทางวิชาการสถานศึกษาเอกชนเขตตรวจราชการที่ 10และ 12 ซึ่งประกอบด้วย 9 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,เลย,หนองบัวลำภู,หนองคายและจังหวัดอุดรธานี
     มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้ชื่อ "มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน สุดยอดเด็กไทย กว้าไกลสู่อาเซียน” กำหนดจังหวัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2557 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภายในงานนอกจากจัดให้มีการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ การจัดแสดงและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน นวัตกรรมของบุคลากรทางการศึกษาแล้วยังจัดให้มีการสรรหา คัดเลือก ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนในระบบดีเด่น ทั้งนี้คาดว่าหลังการจัดงานผู้เข้าเกี่ยวข้องจะได้รับความรู้และประสบการณ์ มีองค์ความรู้ใหม่ๆ และนวัตกรรมด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนต้นแบบได้ มีการนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป
จำนวนคนอ่าน 165 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
 เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ บ้านชัยพร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
 โทรศัพท์ 0-4220-7797 โทรสาร 0-4220-7796
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ :  radioudon@gmail.com  Facebook : สวท.อุดรธานี
Admin By Mr.Chatchai Kensuwan