ข่าวรับสมัคร
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 24 ก.ย. 2556 )
 
       วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตราดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาพณิชยกรรมหรือ ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ และมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,670 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน
 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.4 และมีความรู้พื้นฐานด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับ งานไม้ งานปูน หรืองานไฟฟ้า เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร อายุไม่เกิน 45 ปี อัตราเงินเดือนๆ ละ 6,140 บาท ค่าทำงานล่วงเวลาวันละ 200 บาท
3.ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.4 อายุไม่เกิน 50 ปี อัตราเงินเดือนๆ ละ 6,140 บาท ค่าทำงานล่วงเวลาวันละ 200 บาท
      ผู้สนใจติดต่อสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0-4222-1538 ต่อ 0 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 121 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
 เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ บ้านชัยพร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
 โทรศัพท์ 0-4220-7797 โทรสาร 0-4220-7796
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ :  radioudon@gmail.com  Facebook : สวท.อุดรธานี
Admin By Mr.Chatchai Kensuwan