รอบรั้วเมืองอุดรฯ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี สอบราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์

วันที่ 9 พ.ย. 2555 )
 
        สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติของตู้สาขาโทรศัพท์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 8 สายนอก 64 สายใน พร้อมติดตั้ง
       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 งานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4224-8663-4 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 81 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
 เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ บ้านชัยพร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
 โทรศัพท์ 0-4220-7797 โทรสาร 0-4220-7796
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ :  radioudon@gmail.com  Facebook : สวท.อุดรธานี
Admin By Mr.Chatchai Kensuwan