map of memory
ข่าวบริการ
ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2553

วันที่ 10 ต.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 505 คน)
ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (หลักสูตรใหม่) ประจำภาคเรียนที่ 2 /2553 ระดับประถมศึกษา ป.6 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี ใกล้หอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือ ศูนย์ กศน.ประจำตำบลทุกแห่ง โทรศัพท์หมายเลข 045-262184 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
จำนวนคนอ่าน 506 คน จำนวนคนโหวต 0 คน