ข่าวท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมขับเคลื่อน ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา โรงเรียนเพียงหลวง 12 บ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 183 คน)

         นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า โรงเรียนเพียงหลวง 12 หรือโรงเรียนบ้านท่าล้ง  ตำบลห้วยไผ่  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการชีววิถี จาก กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี มีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ เช่น  จัดส่งบุคลากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ภายในโรงเรียน  สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน รวมทั้ง กำลังเตรียมในการจัดทำสนามฟุตซอล สนามเด็กเล่น ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
           ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  โรงเรียนแห่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่นักเรียนทุกคน รู้จักดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย รู้จักประหยัด รู้จักนำเอาปัจจัยที่มีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประชาชนทั่วไปน่าจะเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการดำเนินงานดังกล่าว ไปขยายในชุมชนของตนเองต่อไป .
**********************************
กรกช  ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข.2 รายงาน / 26 ต.ค.56


จำนวนคนอ่าน 184 คน จำนวนคนโหวต 0 คน