ข่าวท้องถิ่น
ประกันสังคมอุบลราชธานี ออกหน่วยรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40

วันที่ 11 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 154 คน)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี  ออกหน่วยเคลื่อนที่ รับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อสร้างสวัสดิการแก่ประชาชน

          นายดำรงศักดิ์   ประจงพันธ์  ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี  จัดทำสวัสดิการให้กับประชาชนทั่วไป  ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี  ซึ่งประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร  แม่บ้าน  ขับรถ  รับจ้าง  ค้าขาย  และอาชีพอิสระอื่นๆ  สมัครเป็นผู้ประกันตนตามาตรา 40  โดยประโยชน์ที่จะได้รับ มี 2 แบบ ให้เลือก  ได้แก่  แบบที่ 1 เงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน และแบบที่ 2 เงินสมทบ 150 บาทต่อเดือน 
          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อรับสมัครและรับขำระเงินสมทบจากผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  ระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 กรกฎาคม  และ วันที่ 27 ถึง 28  กรกฎาคม 2556  ออกหน่วยบริการในพื้นที่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี   วันที่ 15 ถึง 19 กรกฎาคม 2556 ออกหน่วยบริการในพื้นที่ ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ 
และวันที่ 24 ถึง 26 กรกฎาคม 2556 ออกบริหารในพื้นที่ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ ในวันดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-243 187 , 045- 245 436

                                            
********************
กรกช  ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข.2 รายงาน /11  ก.ค.56 

จำนวนคนอ่าน 155 คน จำนวนคนโหวต 0 คน