สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
 
   
ภาพกิจกรรม
สวท.อุบลฯ สร้างสรรค์ สร้างสุข สู่ชุมชน (17/06/2559)
กาแฟเช้า ข่าวบ้านเฮา (15/06/2559)
ทำบุญโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป (15/06/2559)
โครงการถนนปลอดภัยไร้ขยะ เฉลิมพระเกียรติ (15/06/2559)
โครงการเยี่ยมยามถามข่าว ตอน บ้านหัวเรือ ดินแดนที่ไม่เคยหลับ (15/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวบริการ
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “สมทบทุนสร้างเจดีย์พระมงคลกิตติธาดา” (25/08/2559)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เชิญผู้สนใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 30 ป สปข.2 เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์พุทธเมตตา (25/08/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จัดโครงการ “ ปั่นด้วยใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ครองราชย์70พรรษา สู่น้ำตกโบกลึก” (25/08/2559)
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2559 (25/08/2559)
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (25/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวท้องถิ่น
นักศึกษาพยาบาล ม.อุบลฯ ทำความดีเก็บกระเป๋าเงินได้ ประสานงานเพื่อส่งคืนเจ้าของ (30/08/2559)
การสัมมนาประชาสัมพันธ์การสะสม Energy Points ที่อุบลราชธานี (30/08/2559)
อุบลฯจัดงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 (29/08/2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน (29/08/2559)
งาน “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3” (29/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัคร
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (22/08/2559)
โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา (22/08/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง รับสมัครผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (22/08/2559)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับบุคคลพนักงาน จำนวน 8 อัตรา (22/08/2559)
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครนักรังสีการแพทย์ (22/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรมชาว สวท.อุบลฯ
ตุ้มโฮม ฮักแพง สวท.อุบลฯปี55 (31/01/2556)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 (20/01/2556)
27 มิ.ย.55 ถ่ายทอดเทศน์แหล่พุทธชยันตี2,600 ปี (22/08/2555)
สวท.อุบลเยี่ยมยามถามข่าว มี.ค.55-พ.ค.55 (04/07/2555)
14 ม.ค.55 งานวันเด็กแห่งชาติ (19/01/2555)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวท้องถิ่น
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว

วันที่ 26 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 304 คน)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว หลังมีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่24 ม.ค.56
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีฐานะเป็นนิติบุคคล ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ซึ่งประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ร่วมอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบรรยากาศของประเทศโดยตรงแล้ว ยังเพิ่มบทบาทในการบูรณาการทั้งด้านการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และการดำเนินงาน ในด้านการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร การบริจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศต่าง ๆ และการให้บริการด้านการบินและการสื่อสารในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำหรับภารกิจสำคัญที่จะเร่งรัดดำเนินการเมื่อเป็นกรมฝนหลวงแล้ว คือ 1) การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาองค์กรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะเร่งด่วน และระยะ 5 ปี 2) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคที่สมบูรณ์ให้ครบ 5 ศูนย์ (5 ภาค) เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และระดับท้องถิ่น ในการให้บริการฝนหลวงที่แม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 3) การเพิ่มจำนวนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนจังหวัดและพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาค 4) การเข้าร่วมกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน เชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการจัดการทรัพยากรน้ำชองประเทศ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการให้บริการด้านการบินในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5) การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6) การเร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีฝนหลวง การดัดแปรสภาพอากาศ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศของประเทศไทย 7) การแสดงบทบาทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีฝนหลวงของประเทศไทย ในฐานะเป็นศูนย์กลางการดัดแปรสภาพอากาศแห่งอาเซี่ยน และการเป็นประเทศสมาชิกด้านการดัดแปรสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ซึ่งภารกิจต่างๆที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ จะมีผลสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำฝนหลวงให้บริการประชาชน และการร่วมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการของรัฐบาล

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : รัชฎา ตรงดี / สวท. รัชฎา ตรงดี / สวท.
Rewriter : ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท. ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th/


จำนวนคนอ่าน 305 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« สิงหาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

Query was empty