ข่าวบริการ
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงาน เกษตรอีสานใต้

วันที่ 9 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 344 คน)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนากูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ ภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย เช่น อุโมงค์พืชผัก ผลไม้ ยาวที่สุด
ในประเทศไทย , สวนศิลป์กินได้ , นิทรรศการ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้สวน และกล้วยไม้ ที่มีความสวยงามและหาดูยาก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ , นิทรรศการไก่พื้นเมือง , ชมน้ำเต้ายักษ์ , บวบยักษ์ , ฟักทองยักษ์ และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆที่มีขนาดใหญ่ ,การประกวดร้องเพลง และการแข่งขันเซปักตะกร้อ
นอกจากนี้มีการจัดสวนหย่อมที่มีความสวยงาม ให้ผู้ที่สนใจได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก, การจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าเกษตร , การจัดแสดงนิทรรศการจากบริษัทภาคเอกชนทางด้านการเกษตร เช่น ด้านเครื่องจักรกล และการเลี้ยงสัตว์
สำหรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สนใจอยากจะนำผลผลิตทางการเกษตรไปจัดแสดงภายในงาน ติดต่อได้ที่ คุณนิกร ประดับวงศ์ โทรศัพท์หมายเลข 085-549-65630
จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเช้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 089-626-5668
****************************************
กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ/9 ต.ค.55
จำนวนคนอ่าน 345 คน จำนวนคนโหวต 0 คน