ข่าวท้องถิ่น
ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

วันที่ 7 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 378 คน)

ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแลพะเสนอแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555

นายสนั่น จันทร์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหมี่ กล่าวว่า วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแลพะเสนอแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ที่หอประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สาระสำคัญของการประชุม คือ การเลือกตั้งกรรมการบริหารชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด และกำหนดแนวทางในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ให้มีความมั่นคง และสามารถประสานงานสมาชิกอย่างทั่วถึง การรับทราบระเบียบข้อบังคบต่างๆของสหกรณ์ และการกู้เงินฉุกเฉิน การกู้เงินสามัญ การกู้เงินเพื่อการศึกษาบุตร การกู้เงินร่มไทยทอง การกู้เงินสวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งสภาพคล่องการหมุนเวียนของเงินสหกรณ์
ปัจจุบันชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด มีสามาชิกกว่า 1 หมื่น 6 พันคน และมีหุ้นกว่า 5 พันล้านบาท มีเงินให้สมาชิกกู้กว่า 1 พัน 3 ร้อยล้านบาท และมีผลกำไรในรอบ 6 เดือน
กว่า 200 ล้านบาท
***********************************
กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข.2 รายงาน / 7 ก.ย.55
จำนวนคนอ่าน 379 คน จำนวนคนโหวต 0 คน