ข่าวรับสมัคร
มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคร้อนปีการศึกษา 2555

วันที่ 24 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 502 คน)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคร้อนปีการศึกษา 2555 โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ม. 3 ขึ้นไป และหากผู้สมัครเคยเป็นนักศึกษาของ มสธ. สามารถขอโอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านมาแล้วได้ทุกชุดวิชา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา สามารถเรียนล่วงหน้าได้ในหลักสูตรที่มีชื่อว่า โครงการสัมฤทธิบัตร ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี หรือร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ทั้งนี้ นักศึกษาที่ต้องการจะติดต่องานด้านทะเบียน ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน การลาพักการศึกษา หรือว่ายื่นใบคำร้องต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งหากยื่นใบสมัคร ณ ที่ทำการศูนย์ฯ จะได้รับหนังสือเรียนทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4528-1891-5 ต่อ 103 หรือที่ www.stou.ac.th
**********************
Rewriter : กรกช ภูมี /จันทร์จิรา พิมพา /พิมพ์/ ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน/23 เมษายน 2555

จำนวนคนอ่าน 503 คน จำนวนคนโหวต 0 คน