ข่าวท้องถิ่น
ไปรษณีย์อุบลฯ ส่งพัสดุให้ชาวบ้านน้ำท่วมได้แม้พักศูนย์อพยพชั่วคราว

วันที่ 15 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 481 คน)

นางวรรณวิภา ศักดิ์กำปัง หัวหน้าสำนักงานไปรษณีย์ อ.วารินชำราบ กล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาการนำส่งจดหมาย หรือพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ใน อ.วารินชำราบ ซึ่งมีประชาชนถูกน้ำท่วมและต้องอพยพโยกย้ายไปอยู่ตามศูนย์อพยพต่างๆ ได้แก้ปัญหาโดยส่งมอบจดหมายปกติให้หัวหน้าชุมชนนำไปแจกให้กับชาวบ้านที่อพยพ ส่วนพัสดุภัณฑ์ หรือเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ธนาณัติปกติ หรือธนาณัติออนไลน์ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะออกใบแจ้งความให้หัวหน้าชุมชน เพื่อแจ้งให้ผู้เป็นเจ้าของมารับเอง เพื่อป้องกันการสับสนหรือสูญหาย
นอกจากนี้ ปัญหาการการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์หรือจดหมายในกรุงเทพมหานครและจังหวัดภาคกลางที่ถูกน้ำท่วม เบื้องต้นได้แจ้งให้ผู้ที่มาใช้บริการทราบถึงสาขาสำนักงานไปรษณีย์ที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการช่องทางอื่นแทน แต่หากลูกค้ายืนยันต้องการใช้บริการก็จะไม่รับรองช่วงเวลาการนำส่งที่ต้องล่าช้ากว่าปกติ เพราะถนนส่วนใหญ่ถูกตัดขาด ทำให้การคมนาคมยากลำบาก ซึ่งตั้งแต่เกิดปัญหาน้ำท่วม
ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีจดหมายและพัสดุตีกลับ เพราะไม่มีผู้รับประมาณ 10% ของยอดการใช้บริการทั้งหมด ซึ่งสำนักงานไปรษณีย์ก็จะคืนค่าใช้บริการให้กับลูกค้าที่ไม่สามารถนำส่งจดหมายหรือพัสดุภัณฑ์ได้ ......... *************************************
กรกช ภูมี /สวท.อุบลราชธานี /สปข.2 รายงาน
จำนวนคนอ่าน 482 คน จำนวนคนโหวต 0 คน