ข่าวรับสมัคร
ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันที่ 8 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 621 คน)

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ - จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ - รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ - สอบข้อเขียน – สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ - ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ - รายงานตัว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ - เปิดเรียน วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ภาค กศ.บป. - จำหน่ายใบสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - รายงานตัว วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - เปิดเรียน วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดและซื้อระเบียบการ (ชุดละ ๕๐ บาท) ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐
จำนวนคนอ่าน 622 คน จำนวนคนโหวต 0 คน