ข่าวท้องถิ่น
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี เปิดศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี เปิดศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ผู้สนใจจะได้ชมชมนิทรรศการและภาพพระราชกรณียกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่หาชมได้ยาก และโครงการในพระราชดำริ ตั้งแต่วันนี้(4ต.ค.54) ถึงวันที่ 31ธ .ค.54 วันนี้( 4 ต.ค.54 ) ที่บริเวณอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ภายในศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ประชาชนจะได้ชมนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัดประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม ที่หาชมได้ยาก นิทรรศการฝนหลวง นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชดำริ ร่วมถวายพระพรออนไลน์ ร่วมเขียนหัวใจถวายความดี ร่วมถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
สำหรับคณะราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภายในศูนย์เฉลิมพระเกียรติ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี ได้ ตั้งแต่วันนี้( 4ต.ค.54) เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 045-312116-8 *********************************
กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข.2 รายงาน / 4 ต.ค.54
จำนวนคนอ่าน 292 คน จำนวนคนโหวต 0 คน