ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม “ขี่จักรยานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี”

วันที่ 21 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 234 คน)

นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม มหาราชินี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จึงกำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการตามรอยพระบาทยาตรา 84 พรรษา มหาราชัน ครั้งที่ 2 และกิจกรรม ขี่จักรยานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2554 โดยเริ่มปล่อยขบวนจักรยาน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ไปยังอุทธยานบึงบัว และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เสร็จแล้วกลับมาที่สำนักประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี เพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี กล่าวต่อไปอีกว่าในการจัดงานในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชอัจฉริยภาพ โครงการในพระราชดำริ และพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวละสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อันส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมปลูกต้มไม้เติมรักให้โลก รณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป
จำนวนคนอ่าน 235 คน จำนวนคนโหวต 0 คน