ข่าวท้องถิ่น
เจ้าประคุณ วางศิลาฤกษ์วัดกลางสุรินทร์

วันที่ 22 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 416 คน)
พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

((คลิกที่ภาพ))
เจ้าประคุณสมเด็จฯ วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การศึกษาภาษาบาลี และศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง
                     ………………………………………………………….
                เจ้าประคุณสมเด็จฯ พระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การศึกษาภาษาบาลี และศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการทางพระพุทธศาสนา
                เมื่อเวลา13.09น.วันนี้(22พ.ค.54) ที่บริเวณก่อตั้งศูนย์การการศึกษาภาษาบาลี และศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เจ้าประคุณสมเด็จฯ พระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การศึกษาภาษาบาลี และศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา แก่เยาวชนและพระภิกษุสามเณร ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฎิบัติตนตามหลักพุทธธรรมได้ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป โดยมีนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์พระเถรานุเถระ ข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เข้าร่วมงานจำนวนมาก
               วัดกลาง เป็นวัดประจำจังหวัดสุรินทร์ ที่มีความสำคัญยิ่งอีกวัดหนึ่ง เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการทางพระพุทธศาสนา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลีและแผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นวัดเก่าแก่ ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2340 ได้พระราชทานวิศุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2508 ปัจจุบันมีพระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าอาวาส
                พระครูปริยัติกิจธำรง เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ กล่าวว่า ที่ตั้งศูนย์การการศึกษาภาษาบาลี และศูนย์ปฏิบัติธรรม แห่งนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่3 งาน ใช้งบซื้อประมาณ 4 ล้านบาท โดยมีแผนงานจัดสร้างอาคารห้องประชุม 1 หลัง หอพักพระสงฆ์ 1 หลัง หอพักชาย 1 หลัง หอพักหญิง 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง เรือนรับรอง 10 หลัง อาคารสำนักงาน 1 หลัง ห้องน้ำชาย 1 หลัง ห้องน้ำหญิง 1 หลัง สร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตลอดทั้งจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นเบื้องต้น ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ จำนวน 104,700,000บาท(หนึ่งร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี อบรมศีลธรรม ปฏิบัติวิปัสสนากรรมบาน การประชุมสัมมนา และจัดอบรมของสงฆ์และข้าราชการ
              หลังจากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จฯ พระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานโล่ แก่ผู้อุปถัมภ์โครงการ และกล่าวสัมโมทนียกถา เสร็จแล้ว ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การศึกษาภาษาบาลี และศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง พร้อมได้ร่วมปลูกต้นไม้ สำหรับภายในงานยังมีการออกโรงทาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ร่วมรับประทานอาหาร กว่า 100 โรง อีกด้วย    
                      ……………………………………………………………..
นายอุทัย   มานาดี  สวท.สุรินทร์ /ข่าว
จำนวนคนอ่าน 417 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

FM 93.5 MHz
FM 97.5 MHz
AM 909 KHz
กรมประชาสัมพันธ์ intranet
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลท์ เดลินิวส์ออนไลท์ มติชนออนไลท์ ข่าวสดออนไลท์
ผู้จัดการออนไลท์ คมชัดลึกออนไลท์ สยามกีฬาออนไลท์ สุรินทร์ร้อยแปดดอทคอม สังคมออนไลน์ดีดีของชาวสุรินทร์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 18,127 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่