ข่าวท้องถิ่น
โรงเรียนสิรินธร รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 6 มี.ค. 2555 )

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
     นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ด้วยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2555 แบ่งประเภทการรับสมัคร ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอบโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รับนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 50 คน 2 ห้องเรียน และประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ รับนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 120 คน 3 ห้องเรียน กำหนดรับสมัคร วันที่ 15-19 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร
      ส่วนประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รับเฉพาะนักเรียนหญิง จำนวน 180 คน ประเภทนักเรียนทั่วไป รับเฉพาะนักเรียนหญิง จำนวน 180 คน และประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับเฉพาะนักเรียนหญิง จำนวน 45 คน กำหนดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร
       สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รับนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 30 คน 1 ห้องเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ รับนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 80 คน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอบโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รับนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 30 คน และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษา รับนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 30 คน กำหนดรับสมัคร วันที่ 15-19 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร
        ส่วนประเภทนักเรียนทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ กำหนดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร
       ทั้งนี้ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสิรินธร หมายเลขโทรศัพท์ 044 511189 .............................................
       โรจนศักดิ์ นันทิเดชาพันธ์/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 1951 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

FM 93.5 MHz
FM 97.5 MHz
AM 909 KHz
กรมประชาสัมพันธ์ intranet
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลท์ เดลินิวส์ออนไลท์ มติชนออนไลท์ ข่าวสดออนไลท์
ผู้จัดการออนไลท์ คมชัดลึกออนไลท์ สยามกีฬาออนไลท์ สุรินทร์นิวส์ออนไลท์
Number of Today 31 คน
Number of Yesterday 27 คน
Number of Lastmonth 547 คน
Total 12,599 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่