: สวท.สุราษฎร์ธานี F.M.89.75 MHz..ขอเชิญรับฟังรายการคุยข่าวเก้าโมง..ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.โดยขวัญชัย สืบสีสุข และ วิภาวรรณ เทศประยูร...

 

 
       สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดดำเนินการส่งกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์แห่งแรกในภูมิภาค เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2498 ณ ที่ทำการประชาสัมพันธ์ภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ. ดอนนก ต. มะขามเตี้ย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี มีชื่อเรียกว่า " สถานีวิทยุกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ภาคใต้ " เนื่องจากประชาสัมพันธ์ภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยงานหลักขณะนั้นถูกเรียกว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์ภาคใต้ และสถานีวิทยุแห่งนี้เองนับเป็นเครื่องมือสื่อสารของประชาสัมพันธ์ภาค ที่ถูกใช้ถ่ายทอดข่าวสารจากภาครัฐไปยังประชาชนผ่านเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ คอนลิน เสาอากาศสูง 30 เมตร หลังจากนั้นวันที่ 1 สิงหาคม 2503 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ (มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2503) โดยแบ่งราชการบริหารส่วนกลาง 10 หน่วยงาน ในจำนวนนี้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากประชาสัมพันธ์ภาคจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็น สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต (จังหวัดสุราษฎร์ธานี )  ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ถัดมาอีก 2 ปี วันที่ 20 ตุลาคม 2505 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแบ่งส่วน ราชการของกรมประชาสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยยกเลิกหน่วยงานส่วนภูมิภาคและแบ่งส่วนงานใหม่เป็น 12 หน่วย มีการเปลี่ยนชื่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต(จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็น กองประชาสัมพันธ์เขตสุราษฎร์ธานี ขึ้นอยู่ในส่วนการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ จึงมีการเปลี่ยนชื่อสถานีวิทยุเป็น สถานีวิทยุกระจายเสียงกองประชาสัมพันธ์เขตสุราษฎร์ธานี มีชื่อย่อว่า " สถานีวิทยุกระจายเสียง ปชส. สุราษฎร์ธานี " อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้น รัฐบาลได้ให้งบประมาณจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. เครื่องใหม่ กำลังส่งสูง 10 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง เสาอากาศสูง 60 เมตร ไปติดตั้งที่นิคมขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย ตรงหลักกิโลเมตรที่ 8 ถนนสายบ้านดอน – นาสาร ส่งออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2505 เวลา 06.25 น. ที่ความถี่ 1,215 กิโลเฮิร์ตซ จากการที่ได้เครื่องส่งใหม่ทำให้กำลังส่งสูงขึ้นคลื่นวิทยุไปรบกวนสื่อสารและโทรศัพท์ในเมือง จนถูกร้องเรียนให้ย้ายออก จึงได้ย้ายสถานีเครื่องส่งไปก่อสร้างอาคารใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2507 (อาคารปัจจุบัน) ใช้ที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์ พื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์ – นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2516 ระยะนั้นบ้านเมืองทางภาคใต้ระอุด้วยการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ การส่งกระจายเสียงไม่ได้ผลในการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เนื่องจากวิทยุเสียงปักกิ่งภาคภาษาไทยมีกำลังสูงกว่าส่งคลื่นตรงมาทับคลื่นความถี่เครื่องส่งของสถานีฯ จึงได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องส่ง เอ.เอ็ม.ใหม่ กำลังส่ง 50 กิโลวัตต์ และเครื่องส่ง เอฟ.เอ็ม. กำลังส่ง 5 กิโลวัตต์ ขณะนั้นห้องส่งวิทยุทั้ง 2 ระบบ ทำงานอยู่ภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 5 เนื่องจากความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ปฏิบัติหน้าที่ สภาพพื้นที่ตำบลขุนทะเลเป็นเพียงสถานีเครื่องส่งเท่านั้น ทำงานในรูปแบบแยกห้องส่งกับเครื่องส่ง จนถึงปี พ.ศ. 2529 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรภายในบริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 5 ห้องส่งวิทยุทั้ง 2 แห่งจึงได้ย้ายมาดำเนินการโดยเปลี่ยนชื่อเป็น " สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี " ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา
 
 
 

                                 

 

 

 
 
 

FONTSIZE

 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

ลิงค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
60 หมู่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ 0-7735-5120 ,0-7735-5526 โทรสาร 0-7735-5048