ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา,จัดซื้อ,จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา,จัดซื้อ,จัดจ้าง
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (หมู่ 14) - เทศบาลตำบลท่าช้าง (19 มี.ค. 2560)
อ่าน 12 ครั้ง
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. - เทศบาลตำบลท่าช้าง (19 มี.ค. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
จ้างวางท่อประปา - การประปาเขต 5 (19 มี.ค. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
ขายทอดตลาดโคเนื้อพื้นเมือง - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัวตว์เทพา (19 มี.ค. 2560)
อ่าน 26 ครั้ง
จ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร - เทศบาลนครหาดใหญ่ (19 มี.ค. 2560)
อ่าน 17 ครั้ง
จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร - เทศบาลตำบลคูเต่า (19 มี.ค. 2560)
อ่าน 15 ครั้ง
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - ร.พ.สงขลา (19 มี.ค. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
จ้างก่อสร้างถนน คสล. - เทศบาลตำบลท่าช้าง (19 มี.ค. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
จ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง - เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (19 มี.ค. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุ - เทศบาลตำบลปากแตระ (11 มี.ค. 2560)
อ่าน 50 ครั้ง
ขายทอดตลาดบ้านพัก - ร.พ.จิตเวชสงขลา (11 มี.ค. 2560)
อ่าน 32 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุเก่า - สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา (11 มี.ค. 2560)
อ่าน 49 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด - เทศบาลตำบลพะวง (11 มี.ค. 2560)
อ่าน 42 ครั้ง
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - ร.พ.สงขลา (11 มี.ค. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
ซื้อรถโมบายเพื่อการประชาสัมพันธ์ - การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง (11 มี.ค. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
จ้างก่อสร้างถนน คสล.2 โครงการ - เทศบาลตำบลพะวง (11 มี.ค. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม - เทศบาลตำบลปาดัง (11 มี.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
จ้างก่อสร้างถนน คสล. - เทศบาลตำบลพะตง (1 มี.ค. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
จ้างก่อสร้างทางเชื่อม - เทศบาลตำบลโคกม่วง (1 มี.ค. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
ขายทอดตลาดน้ำมันดีเซลของกลาง - ด่านศุลกากรสงขลา (1 มี.ค. 2560)
อ่าน 26 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ถัดไป>>


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่