ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา,จัดซื้อ,จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา,จัดซื้อ,จัดจ้าง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - ร.พ.หาดใหญ่ (8 มิ.ย. 2560)
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร - เทศบาลเมืองสะเดา (8 มิ.ย. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด - ด่านศุลกากรสงขลา (8 มิ.ย. 2560)
อ่าน 43 ครั้ง
จัดจ้างการแสดงประกอบแสง สี เสียง - เทศบาลนครหาดใหญ่ (8 มิ.ย. 2560)
อ่าน 3 ครั้ง
จ้างปรับปรุงระบบท่อประปา - ร.พ.สงขลา (8 มิ.ย. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
เช่ารถยนต์ 1 คัน - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ (8 มิ.ย. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด - อบจ.สงขลา (8 มิ.ย. 2560)
อ่าน 31 ครั้ง
จ้างปรับปรุงอาคาร - เทศบาลเมืองสะเดา (7 มิ.ย. 2560)
อ่าน 17 ครั้ง
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง - เทศบาลตำบลท่าช้าง (7 มิ.ย. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - ร.พ.หาดใหญ่ (7 มิ.ย. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ - การประปาเขต 5 (7 มิ.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
จ้างย้ายแนวท่อประปา - การประปาเขต 5 (7 มิ.ย. 2560)
อ่าน 3 ครั้ง
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - อบต.บางกล่ำ (7 มิ.ย. 2560)
อ่าน 3 ครั้ง
ซื้อรถเครนกระเช้าไฟฟ้า - อบต.บ่อแดง (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 3 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุฃำรุด - สนง.ศุลกากรภาคที่ 4 (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 30 ครั้ง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เทศบาลนครหาดใหญ่ (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด - อบต.ท่าบอน (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 25 ครั้ง
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง 2 โครงการ - เทศบาลเมืองควนลัง (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. - เทศบาลตำบลน้ำน้อย (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
ซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ 310,000 กก. - การประปาเขต 5 (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 3 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ถัดไป>>


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่