ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) - กรมวิชาการเกษตร (26 ต.ค. 2557)
อ่าน 435 ครั้ง
ช่างไฟฟ้า - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (13 ต.ค. 2557)
อ่าน 189 ครั้ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - กรมสุขภาพจิต (13 ต.ค. 2557)
อ่าน 305 ครั้ง
นักสังคมสงเคราะห์ - กรมสุขภาพจิต (13 ต.ค. 2557)
อ่าน 335 ครั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - กรมสุขภาพจิต (13 ต.ค. 2557)
อ่าน 247 ครั้ง
นักวิชาการพัสดุ - กรมสุขภาพจิต (13 ต.ค. 2557)
อ่าน 311 ครั้ง
นักทรัพยากรบุคคล - กรมสุขภาพจิต (13 ต.ค. 2557)
อ่าน 260 ครั้ง
โรงเรียนสงขลาพัฒนารับสมัครลูกจ้าง 1 อัตรา (10 ต.ค. 2557)
อ่าน 828 ครั้ง
ช่างโยธา - กรมวิทยาศาสตร์บริการ (10 ต.ค. 2557)
อ่าน 111 ครั้ง
นักวิชาการป่าไม้ - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (10 ต.ค. 2557)
อ่าน 384 ครั้ง
นักพัฒนาสังคม - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (7 ต.ค. 2557)
อ่าน 468 ครั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (7 ต.ค. 2557)
อ่าน 229 ครั้ง
เจ้าพนักงานธุรการ - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (7 ต.ค. 2557)
อ่าน 633 ครั้ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (7 ต.ค. 2557)
อ่าน 136 ครั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี - กรมคุมประพฤติ (7 ต.ค. 2557)
อ่าน 182 ครั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - กรมคุมประพฤติ (7 ต.ค. 2557)
อ่าน 247 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ - กรมคุมประพฤติ (7 ต.ค. 2557)
อ่าน 674 ครั้ง
อาจารย์ 1 อัตรา - ม.อ.ตรัง (5 ต.ค. 2557)
อ่าน 179 ครั้ง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา - กรมประชาสัมพันธ์ (4 ต.ค. 2557)
อ่าน 407 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่รับสมัครงาน 1 อัตรา (4 ต.ค. 2557)
อ่าน 847 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่