ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

นักวิชาการพัสดุ - กรมการท่องเที่ยว (30 ก.ย. 2557)
อ่าน 49 ครั้ง
เภสัชกร - กรมสุขภาพจิต (30 ก.ย. 2557)
อ่าน 18 ครั้ง
นิติกร , นักกีฏวิทยา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (30 ก.ย. 2557)
อ่าน 46 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ - จังหวัดเพชรบุรี (30 ก.ย. 2557)
อ่าน 16 ครั้ง
พนักงานขับรถยนต์ - สนง.การศึกษาเอกชนสงขลา (26 ก.ย. 2557)
อ่าน 131 ครั้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (25 ก.ย. 2557)
อ่าน 77 ครั้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (25 ก.ย. 2557)
อ่าน 57 ครั้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ) - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (25 ก.ย. 2557)
อ่าน 50 ครั้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง) - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (25 ก.ย. 2557)
อ่าน 48 ครั้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (25 ก.ย. 2557)
อ่าน 87 ครั้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า) - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (25 ก.ย. 2557)
อ่าน 44 ครั้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม) - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (25 ก.ย. 2557)
อ่าน 65 ครั้ง
นิติกร (ส่วนกลาง) - กรมวิชาการเกษตร (19 ก.ย. 2557)
อ่าน 111 ครั้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (19 ก.ย. 2557)
อ่าน 139 ครั้ง
นักประชาสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยมหิดล (19 ก.ย. 2557)
อ่าน 76 ครั้ง
แบงก์ชาติ รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา Start เงินเดือน 28,500 บาท (19 ก.ย. 2557)
อ่าน 617 ครั้ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 3) - กรมวิชาการเกษตร (12 ก.ย. 2557)
อ่าน 360 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 3) - กรมวิชาการเกษตร (12 ก.ย. 2557)
อ่าน 286 ครั้ง
พนักงานวิศวกรโยธา - กรมโยธาธิการและผังเมือง (12 ก.ย. 2557)
อ่าน 141 ครั้ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 8) - กรมวิชาการเกษตร (2 ก.ย. 2557)
อ่าน 638 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่