ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครงานหลายอัตรา (26 ก.พ. 2558)
อ่าน 142 ครั้ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พยาบาลวิชาชีพ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (26 ก.พ. 2558)
อ่าน 34 ครั้ง
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (26 ก.พ. 2558)
อ่าน 46 ครั้ง
นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี) - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (26 ก.พ. 2558)
อ่าน 27 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (26 ก.พ. 2558)
อ่าน 67 ครั้ง
อาจารย์ 2 อัตรา - ม.อ.หาดใหญ่ (19 ก.พ. 2558)
อ่าน 121 ครั้ง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน - วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (12 ก.พ. 2558)
อ่าน 787 ครั้ง
นิติกรปฏิบัติการ - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (11 ก.พ. 2558)
อ่าน 159 ครั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (11 ก.พ. 2558)
อ่าน 201 ครั้ง
นักวิชาการพาณิชย์ - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (11 ก.พ. 2558)
อ่าน 153 ครั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (11 ก.พ. 2558)
อ่าน 134 ครั้ง
พนักงานวิศวกรโยธา - กรมโยธาธิการและผังเมือง (11 ก.พ. 2558)
อ่าน 86 ครั้ง
นักพัฒนาสังคม - สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (11 ก.พ. 2558)
อ่าน 291 ครั้ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (11 ก.พ. 2558)
อ่าน 387 ครั้ง
พนักงานโยธา - กรมโยธาธิการและผังเมือง (11 ก.พ. 2558)
อ่าน 76 ครั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ (11 ก.พ. 2558)
อ่าน 141 ครั้ง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ - ปปช. (7 ก.พ. 2558)
อ่าน 384 ครั้ง
อาจารย์ 2 อัตรา - ม.อ.ปัตตานี (4 ก.พ. 2558)
อ่าน 163 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม - ศาลจังหวัดสงขลา (4 ก.พ. 2558)
อ่าน 577 ครั้ง
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (29 ม.ค. 2558)
อ่าน 553 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่