ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

นิติกร (ส่วนกลาง) - กรมวิชาการเกษตร (19 ก.ย. 2557)
อ่าน 7 ครั้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (19 ก.ย. 2557)
อ่าน 7 ครั้ง
นักประชาสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยมหิดล (19 ก.ย. 2557)
อ่าน 5 ครั้ง
แบงก์ชาติ รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา Start เงินเดือน 28,500 บาท (19 ก.ย. 2557)
อ่าน 116 ครั้ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 3) - กรมวิชาการเกษตร (12 ก.ย. 2557)
อ่าน 281 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 3) - กรมวิชาการเกษตร (12 ก.ย. 2557)
อ่าน 205 ครั้ง
พนักงานวิศวกรโยธา - กรมโยธาธิการและผังเมือง (12 ก.ย. 2557)
อ่าน 101 ครั้ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 8) - กรมวิชาการเกษตร (2 ก.ย. 2557)
อ่าน 540 ครั้ง
เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 8) - กรมวิชาการเกษตร (2 ก.ย. 2557)
อ่าน 450 ครั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ - กระทรวงคมนาคม (2 ก.ย. 2557)
อ่าน 349 ครั้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน - กระทรวงคมนาคม (2 ก.ย. 2557)
อ่าน 568 ครั้ง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ - กระทรวงพาณิชย์ (2 ก.ย. 2557)
อ่าน 302 ครั้ง
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ - กระทรวงพาณิชย์ (2 ก.ย. 2557)
อ่าน 235 ครั้ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 754 ครั้ง
นิติกรปปฏิบัติการ - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 330 ครั้ง
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน - กรมสรรพากร (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 631 ครั้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน - กรมสรรพากร (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 723 ครั้ง
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงาน - กรมสรรพากร (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 377 ครั้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (16 ส.ค. 2557)
อ่าน 1336 ครั้ง
เจ้าพนักงานธุรการ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ (16 ส.ค. 2557)
อ่าน 1224 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่