ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 430 ครั้ง
นิติกรปปฏิบัติการ - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 117 ครั้ง
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน - กรมสรรพากร (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 320 ครั้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน - กรมสรรพากร (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 374 ครั้ง
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงาน - กรมสรรพากร (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 150 ครั้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (16 ส.ค. 2557)
อ่าน 935 ครั้ง
เจ้าพนักงานธุรการ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ (16 ส.ค. 2557)
อ่าน 900 ครั้ง
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ - สสจ.สุราษฎร์ธานี (16 ส.ค. 2557)
อ่าน 109 ครั้ง
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ - สสจ.สุราษฎร์ธานี (16 ส.ค. 2557)
อ่าน 91 ครั้ง
พนักงานโยธา - กรมโยธาธิการและผังเมือง (16 ส.ค. 2557)
อ่าน 133 ครั้ง
พนักงานบริหารทั่วไป - วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (16 ส.ค. 2557)
อ่าน 201 ครั้ง
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ - กรมควบคุมโรค (16 ส.ค. 2557)
อ่าน 78 ครั้ง
นักบิน (เครื่องบินปีก) และนักบิน (เครื่องเฮลิคอปเตอร์) - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6 ส.ค. 2557)
พนักงานผู้ช่วยประมง - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช (6 ส.ค. 2557)
อ่าน 515 ครั้ง
นักวิชาการสถิติ - โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง (6 ส.ค. 2557)
อ่าน 435 ครั้ง
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,นักโภชนาการ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (6 ส.ค. 2557)
อ่าน 346 ครั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (6 ส.ค. 2557)
อ่าน 461 ครั้ง
พนักงานบุคลากร - กรมธุรกิจพลังงาน (6 ส.ค. 2557)
อ่าน 631 ครั้ง
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครงาน 8 อัตรา (18 ก.ค. 2557)
อ่าน 1438 ครั้ง
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (พรุค้างคาว) รับสมัครงาน 4 อัตรา (18 ก.ค. 2557)
อ่าน 2040 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ถัดไป>>


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่