ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่งกระจายเสียงของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครงาน 8 อัตรา (18 ก.ค. 2557)
อ่าน 498 ครั้ง
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (พรุค้างคาว) รับสมัครงาน 4 อัตรา (18 ก.ค. 2557)
อ่าน 652 ครั้ง
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครงาน 1 อัตรา (18 ก.ค. 2557)
อ่าน 419 ครั้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (16 ก.ค. 2557)
อ่าน 154 ครั้ง
พนักงานคอมพิวเตอร์ - สถาบันพระปกเกล้า (16 ก.ค. 2557)
อ่าน 114 ครั้ง
โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา รับสมัครงาน 2 อัตรา (15 ก.ค. 2557)
อ่าน 784 ครั้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - กระทรวงวัฒนธรรม (11 ก.ค. 2557)
อ่าน 667 ครั้ง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ - กรมวิชาการเกษตร (11 ก.ค. 2557)
อ่าน 288 ครั้ง
นิติกรปฏิบัติการ - กรมบัญชีกลาง (8 ก.ค. 2557)
อ่าน 252 ครั้ง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ - กรมบัญชีกลาง (8 ก.ค. 2557)
อ่าน 229 ครั้ง
นักบัญชีปฏิบัติการ - กรมบัญชีกลาง (8 ก.ค. 2557)
อ่าน 212 ครั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ - กรมบัญชีกลาง (8 ก.ค. 2557)
อ่าน 217 ครั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี - โรงพยาบาลราชวิถี (8 ก.ค. 2557)
อ่าน 211 ครั้ง
นักวิชาการพัสดุ - โรงพยาบาลราชวิถี (8 ก.ค. 2557)
อ่าน 237 ครั้ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 มิ.ย. 2557)
อ่าน 617 ครั้ง
พนักงานการเงินและบัญชี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 มิ.ย. 2557)
อ่าน 404 ครั้ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (30 มิ.ย. 2557)
อ่าน 302 ครั้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) (30 มิ.ย. 2557)
อ่าน 494 ครั้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 มิ.ย. 2557)
อ่าน 527 ครั้ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (30 มิ.ย. 2557)
อ่าน 202 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป>>


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่