ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

 

 
การออกเสียงประชามติที่ จ.สงขลา ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า (07/08/2559)
หน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง (07/08/2559)
เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการพลเมืองหาดใหญ่ร่วมใจเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ 2 (01/07/2559)
กรมสรรพสามิต วางมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม (01/07/2559)
ม.อ.ติดอันดับต้น มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ปี 59 (01/07/2559)
เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 (22/06/2559)
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลา มอบถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร 66 ใบ ให้เกษตรกรในเขตจังหวัดสงขลา (22/06/2559)
สนง.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความร่วมมือสื่อสารและเตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคในเขตเมือง ปี 2559 (07/06/2559)
ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (31/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา 12 3
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์      ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทาง สวท.สงขลา 13 20
รายการใต้สันติสุข      รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง ทุกวัน 14.30 - 15.55 น. และ19.30 - 20.00 น. 0 0
รายการเช้าชวนคุย      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สุทธิดา พฤกษ์อุดม 0 0
กลุ่มของเว็บไซต์
 • โรงเรียน (11)

 • เวบไซต์โรงเรียนในจังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาล (3)

 • เวบไซต์โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (17)

 • เวบไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย (13)

 • เวบไซต์มหาวิทยาลัย,วิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
   เข้าสู่ระบบ
      1     2     3  
  มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
  ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....
  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ....
  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
  การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ
  อ่านทั้งหมด     


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่