ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

 สวท.สงขลา ออนไลน์ เอฟเอ็ม 102.25 MHz แนะนำรายการโทร 0-7433-3133 หรือ
ที่นี่ 
  FM 89.5 MHz  ออนไลน์  --II--   FM 90.50 MHz  ออนไลน์
ชมรายการสดในห้องส่ง

 
  จ.สงขลา จัดอบรมการเลี้ยงปลากะพงในกระชังตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (17/10/2557)
  เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวด “นางนพมาศในงานลอยกระทง” ประจำปี 2557 (17/10/2557)
  ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2557 (11/10/2557)
  งาน “Singora festival 2014” (11/10/2557)
  กิจกรรม “ร้านชำแลกขยะสัญจร” ประจำเดือนตุลาคม 2557 (11/10/2557)
  ตำรวจหาดใหญ่ บุกจับบ่อนวิ่ง ได้นักพนันโปปั่น 9 คน พร้อมอุปกรณ์การเล่นครบชุดส่งดำเนินคดี (01/10/2557)
  ราชภัฏสงขลา จัดเสวนาเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์นิเทศ (28/09/2557)
  ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตในวันที่29ก.ย.57 (28/09/2557)
  เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีฉลองวันคล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2557 (28/09/2557)
  โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแกนนำเยาวชนจังหวัดสงขลา” (13/09/2557)
อ่านทั้งหมด     
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา 9 2
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์      ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทาง สวท.สงขลา 7 3
รายการใต้สันติสุข      รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง ทุกวัน 14.30 - 15.55 น. และ19.30 - 20.00 น. 0 0
รายการเช้าชวนคุย      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สุทธิดา พฤกษ์อุดม 0 0
กลุ่มของเว็บไซต์
 • โรงเรียน (11)

 • เวบไซต์โรงเรียนในจังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาล (3)

 • เวบไซต์โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (17)

 • เวบไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย (13)

 • เวบไซต์มหาวิทยาลัย,วิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
   เข้าสู่ระบบ
  มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
    ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)
    การดำเนินการแก้ไขปัญหายางพารา
    ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ ราคายา
    ร่างพระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ พ.ศ. ....
    ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2558
    ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  อ่านทั้งหมด     


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่