ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

 

 
เริ่มแล้วงาน "เทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" คร้งที่ 17 (27/05/2559)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดสัมมนาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่าง สวท. และ สวศ.ทั่วประเทศ (27/05/2559)
สธ.สงขลา เตือนประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออกหลังมีฝนตก (25/05/2559)
เดินหน้ารวมพลคนอาสาฯ สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริฯ (24/05/2559)
งานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1 (24/05/2559)
โรงพยาบาลสงขลานคินทร์ (ม.อ.) แจงกรณีให้งดใช้พัดลมไอน้ำในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล (17/05/2559)
สคร.12 สงขลา เชิญชวนร่วมลดการรับประทานอาหารรสเค็ม ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง (17/05/2559)
กระทรวงสาธารณสุข จับมือ ม.อ. ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือผลิตแพทย์ป้อนกลับสู่ชนบท (17/05/2559)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ชาวพะวงรวมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก (13/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน CEO Talk & Exclusive Dinner #2 (17/05/2559)
กกต.สงขลา เชิญชวนลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 (11/05/2559)
สถานที่รับบริจาคโลหิตเดือน พ.ค. 59 - เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา (03/05/2559)
ขอเชิญร่วมโครงการ “ชาวสงขลาทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (30/04/2559)
ขอเชิญร่วมงานสมโภชเจ้าพ่อคอหงส์ ครั้งที่ 2 (29/04/2559)
กำหนดวันพบญาติครั้งที่ 1 2559 - ทัณฑสถานหญิงสงขลา (03/04/2559)
รับสมัครฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน - ส.พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 (24/03/2559)
อ่านทั้งหมด     
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา 12 3
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์      ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทาง สวท.สงขลา 9 18
รายการใต้สันติสุข      รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง ทุกวัน 14.30 - 15.55 น. และ19.30 - 20.00 น. 0 0
รายการเช้าชวนคุย      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สุทธิดา พฤกษ์อุดม 0 0
กลุ่มของเว็บไซต์
 • โรงเรียน (11)

 • เวบไซต์โรงเรียนในจังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาล (3)

 • เวบไซต์โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (17)

 • เวบไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย (13)

 • เวบไซต์มหาวิทยาลัย,วิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
   เข้าสู่ระบบ
      1     2     3  
  มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
  ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....
  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ....
  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
  การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ
  อ่านทั้งหมด     


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่