ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

 

 
กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “มหกรรมคืนความสุขสู่ประชาชน” (30/04/2559)
รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เข้าคารวะเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (29/04/2559)
จ.สงขลา เป็นเจ้าภาพจัดงานนันทนาการสร้างสรรค์คุณชีวิต 14 จังหวัดภาคใต้ (29/04/2559)
ม.อ. เรียนรู้โครงการพัฒนาของมูลนิธิรากแก้ว (29/04/2559)
จังหวัดสงขลา ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 7 อำเภอ (29/04/2559)
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครหาดใหญ่ (29/04/2559)
เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Air Asia เส้นทางขอนแก่น – หาดใหญ่ (29/04/2559)
เปิดงาน "สินค้าเกษตรคุณภาพ เกษตรอินทรีย์วิถีปักษ์ใต้" ที่ตลาด อ.ต.ก.สงขลา (29/04/2559)
เริ่มแล้วเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่ 2016 (29/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา 12 2
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์      ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทาง สวท.สงขลา 9 18
รายการใต้สันติสุข      รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง ทุกวัน 14.30 - 15.55 น. และ19.30 - 20.00 น. 0 0
รายการเช้าชวนคุย      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สุทธิดา พฤกษ์อุดม 0 0
กลุ่มของเว็บไซต์
 • โรงเรียน (11)

 • เวบไซต์โรงเรียนในจังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาล (3)

 • เวบไซต์โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (17)

 • เวบไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย (13)

 • เวบไซต์มหาวิทยาลัย,วิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
   เข้าสู่ระบบ
      1     2     3  
  มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
  ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....
  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ....
  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
  การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ
  อ่านทั้งหมด     


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่