ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

 สวท.สงขลา ออนไลน์ เอฟเอ็ม 102.25 MHz แนะนำรายการโทร 0-7433-3133 หรือ
ที่นี่ 
  FM 89.5 MHz  ออนไลน์  --II--   FM 90.50 MHz  ออนไลน์
ชมรายการสดในห้องส่ง

 
  ตำรวจหาดใหญ่ บุกจับบ่อนวิ่ง ได้นักพนันโปปั่น 9 คน พร้อมอุปกรณ์การเล่นครบชุดส่งดำเนินคดี (01/10/2557)
  ราชภัฏสงขลา จัดเสวนาเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์นิเทศ (28/09/2557)
  ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตในวันที่29ก.ย.57 (28/09/2557)
  เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีฉลองวันคล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2557 (28/09/2557)
  โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแกนนำเยาวชนจังหวัดสงขลา” (13/09/2557)
  เชิญร่วมงาน“งานเทศกาลถือศีลกินเจ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ที่จ.สงขลา (13/09/2557)
  ขอเชิญพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมรับเสด็จและประดับธงชาติ ธงประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ (13/09/2557)
  จังหวัดสงขลา ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (09/09/2557)
  สคร.12 สงขลา ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (29/08/2557)
  เชิญชวนร่วมงาน “ หาดใหญ่ไบค์วีค 2014” (29/08/2557)
อ่านทั้งหมด     
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา 9 2
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์      ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทาง สวท.สงขลา 7 3
รายการใต้สันติสุข      รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง ทุกวัน 14.30 - 15.55 น. และ19.30 - 20.00 น. 0 0
รายการเช้าชวนคุย      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สุทธิดา พฤกษ์อุดม 0 0
กลุ่มของเว็บไซต์
 • โรงเรียน (11)

 • เวบไซต์โรงเรียนในจังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาล (3)

 • เวบไซต์โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (17)

 • เวบไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย (13)

 • เวบไซต์มหาวิทยาลัย,วิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
   เข้าสู่ระบบ
  มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
    รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2558
    ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ….)
    ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน พ.ศ. ….
    ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....
    ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์และความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. ....
    การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม [ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  อ่านทั้งหมด     


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่