ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 16/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

(จำนวนคนอ่าน 395 คน)
 
                                                                 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                                                               ที่ 16/2557
                                                                  เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            เพื่อให้ การรักษาความสงบและการแก้ไข ปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-11.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายบรรเจิด สิงคะเนติ
2. นายสุรพล นิติไกรพจน์
3. นายหริรักษ์ สูตะบุตร
4. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช
5. นายธีรยุทธ บุญมี

              สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

                                                                 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                          หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จำนวนคนอ่าน 396 คน จำนวนคนโหวต 0 คนค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่