ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 15/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

(จำนวนคนอ่าน 400 คน)
 
                                                                  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
                                                                                 ที่ 15/2557 
                                                                  เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 

              เพื่อให้ การรักษาความสงบและการแก้ไข ปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณหอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 11.00-12.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมหมาย แว่นแก้ว
2. นายสมหมาย สกุลเมตตา
3. นายวิทยา บุรณศิริ 

             สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

                                                                  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                          หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จำนวนคนอ่าน 401 คน จำนวนคนโหวต 0 คนค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่