ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

พาเที่ยวจังหวัดสงขลา
สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

วันที่ 29 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 2508 คน)
 
 
                      สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ที่ชาวสงขลาและผู้มีจิตศรัทธาในคุณความดี ความเสียสละของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ปัจจุบันปรับปรุงเป็นหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณเป็น สวนสาธารณะ แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนค่ายพักแรม (Camping) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา โดยนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยทีมงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของผู้มีจิตศรัทธาในการก่อสร้าง
                      สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ก่อตั้งจากความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวสงขลา และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ช่วงระยะเวลากว่า 15 ปี ที่โครงการสวนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นชื่อโครงการในระยะเริ่มต้นหรือในชื่อปัจจุบัน สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยจุดยืนที่มั่นคง เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ แห่งคุณความดี
ประติมากรรมหยดน้ำ ความหมาย ดังหยดน้ำที่สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับทุกๆคน เพราะเมื่อคนทำความดีก็จะเกิดความ ปิติยินดี จึงสร้างประติมากรรมของรูปหยดน้ำและรูปดอกบัวประสานกันอยู่ในรูปทรงประธาน ติดตั้งอยู่บนฐานเพชรที่ส่งเสริมให้ดอกบัวตูมแรกแย้มบานต่อไป และประกอบข้อความว่า "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” พร้อมกับลายเซ็นของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อยู่ในส่วนกลางของรูปหยดน้ำ
 
 
 
 
 
เวบไซต์  http://home.generalprempark.com/
จำนวนคนอ่าน 2509 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    สถานที่นี้สวยงามมาก
    เกรส [12/10/2012 - 16:30:00]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่