ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

พาเที่ยวจังหวัดสงขลา
สวนสัตว์สงขลา

วันที่ 22 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 611 คน)
 
                    
                    สวนสัตว์สงขลา เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสวนสัตว์แห่งที่ 5 ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ในพื้นที่ 878 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2541  
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 612 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่