ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ....

วันที่ 27 ต.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 889 คน)
 
                    คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
                    สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
                   1. กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 (ร่างข้อ 1)
                   2. กำหนดให้กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดทำแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด (ร่างข้อ 2)
                   3. กำหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 8 สำนัก 3 สำนักงาน 6 กอง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด และสำนักงานที่ดินอำเภอ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 6 ถึงข้อ 24)
                   4. กำหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี กรมที่ดิน และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด (ร่างข้อ 4 และร่างข้อ 5)
จำนวนคนอ่าน 890 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    http://lasixmedication.science/ - lasix medicine http://seroquelgeneric.webcam/ - seroquel generic http://cymbalta-online.cricket/ - cost of cymbalta 60 mg http://flagyl.gdn/ - flagyl http://kamagra-online.top/ - kamagra oral jelly 100mg
    asHilithevl2 [28/08/2016 - 23:50:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    http://buy-cialis-online.top/ - cialis http://zofran-4mg.trade/ - zofran 4 mg http://cymbalta-price.top/ - cymbalta http://propecia-cost.cricket/ - read more http://suhagraonline.science/ - suhagra
    asHili30699b [22/08/2016 - 09:22:52]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่