ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ข่าวเด่นในจังหวัด
เปิด “ตลาดประชารัฐสุขใจ (ตลาดโคกไร่)” ประจำปี 2561

วันที่ 11 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)
 
           (10 ก.ค. 61) ที่ ตลาดประชารัฐสุขใจ (ตลาดโคกไร่) ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม "การส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดโคกไร่) โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีการแสดงภาคบันเทิงตลอดงาน
            นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเปิดตลาดในครั้งนี้ แสดงถึงเจตนารม์อันดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนให้มี "ตลาดประชารัฐสุขใจ (ตลาดโคกไร่)” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นชอบในหลักการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการ "ตลาดประชารัฐ” ประเภท "ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ” ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการหาบเร่ ผู้มีรายได้น้อย แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

จำนวนคนอ่าน 147 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่