ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ข่าวเด่นในจังหวัด
โครงการพัฒนาระบบและมาตรฐานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน รุ่นที่ 4 ภาคใต้

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)
 
            ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวม 16 จังหวัด 96 คน ในส่วนของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) แขวงชนบทสงขลา และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาระบบและมาตรฐานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน รุ่นที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมกันวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลสืบสวน เพื่อนำเสนอศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.)ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่เวที ศปถ. และจัดทำแผนจัดการทีมและระบบข้อมูลสืบสวนอุบัติเหตุ ศปถ.จังหวัด
            สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรายงานของอำเภอทั่วประเทศพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่มีมูลเหตุสันนิษฐานมาจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งการมีพฤติกรรมเสี่ยงในการดื่มสุราร่วมด้วย
            อย่างไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งนั้น ไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมของคนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบสำคัญ คือ รถถนนและสภาพแวดล้อมรวมอยู่ด้วย ดังนั้น การหาแนวทางเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไม่สามารถวิเคราะห์จากพฤติกรรมได้เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องดูองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยการสืบสวนซึ่งจะทำให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นนั่นเอง 
           กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ "การดำเนินงานด้านพัฒนาระบบ และมาตรฐานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2561-2564” , การเสวนาเรื่อง "ปัจจัยด้านบุคคล ปัญหาเชิงระบบ โครงสร้างการฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอปัจจัยด้านบุคคลกับการสอบสวนเชิงโครงสร้าง” , การบรรยายในหัวข้อ "ปัจจัยด้านยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม” โดยการให้ความรู้และประเด็นสำคัญขององค์ประกอบยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมที่ต้องสืบสวน , การแบ่งกลุ่มจัดทำแผนการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด และการนำเสนอ
จำนวนคนอ่าน 145 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่