ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 22 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
#ดำเนินการใน2กลุ่มคือ
1.กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
2.กลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 (ยกเว้นผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะไม่มีสิทธิ์สมัครซ้ำในครั้งนี้)
………………………………………………………………………………
#ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นปี2559 ไม่เกิน1แสนบาท
4.ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือถ้ามีจะต้องมีจำนวนรวมไม่เกิน 1แสนบาท
5.ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ถ้าเป็นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
6.ไม่เป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนเมื่อปี 2560 แล้วไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
…………………………………………………………………
#การดำเนินการ
1.ในเขตท้องที่ของเทศบาลเมือง ติดต่อที่กองสวัสดิการสังคมในพื้นที่
2.ในเขตเทศบาลตำบล และ อบต. ติดต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
..........................................................................................
# สำหรับบุคคลทั่วไป ขอให้นำบัญชีธนาคาร หรือเปิดบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
1.ธนาคารออมสิน
2.ธกส.
3.ธนาคารกรุงไทย มาพร้อมเอกสารการลงทะเบียน คือ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ส่วนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ อนุโลมบัญชีธนาคาร โดยให้ใช้เลขบัตรประชาชน13หลักแล้วเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ทั้งนี้ญาติสามารถมาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคุณสมบัติ ณ บ้านพัก หรือรับมอบอำนาจมาดำเนินการให้…
#หมายเหตุ1 #แต่ละพื้นที่มีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน สามารถตรวจสอบข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองในพื้นที่ได้
........................................................................................
#หมายเหตุ2 #ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติมครั้งนี้ #มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดขอให้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ณ #ตำบลที่ท่านมีชื่ออยู่เท่านั้น ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ที่อำเภอซึ่งอาศัยอยู่ในปัจจุบัน สามารถย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในพื้นที่แล้วขอใช้สิทธิ์ได้เลย
จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่