ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ข่าวเด่นในจังหวัด
จ.สงขลา บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 9 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 732 คน)
 
             นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบกับน้ำทะเลหนุน และเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้พื้นที่บนคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระ รวมไปถึงอำเภอควนเนียง เกิดน้ำท่วม เป็นระลอกที่ 2 ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้ (9 ม.ค. 60) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำงานแบบบูรณาการ เพื่อเร่งรัดให้เกิดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเบื้องต้นได้มีการปรับวิธีการจัดการใหม่ โดยให้มีการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขอุทกภัยจังหวัดสงขลา โดยให้มีศูนย์กลางการปฏิบัติที่ตัวเมืองสงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการ
             โดยตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขอุทกภัยจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยจะมีการดูแลผู้ประสบภัยในหลายด้าน เช่น ให้ปลัดจังหวัดเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อบรรจุเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายผู้ประสบภัย สามารถร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขอุทกภัยจังหวัดสงขลาได้โดยตรง โทรศัพท์ 0-7431-6380 , 0-7431-6384 การเปิดครัวบริการอาหารสดจากหน่วยงานอิสระ หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดครัวบริการอาหารสด บริเวณที่ตำบลคูขุด , อบจ.สงขลา เปิดครัวบริการอาหารสดบริเวณ ตำบลท่าหิน , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเปิดครัวบริการอาหารสดบริเวณ อำเภอระโนด , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เปิดครัวบริการอาหารสดบริเวณ ตำบลบ้านใหม่ , มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เปิดครัวบริการอาหารสดบริเวณ ตำบลคลองแดน
             นอกจากนี้ มีการประสานงานทางด้านตำรวจในการดูแลเรื่องการจราจร เนื่องจากมีการอพยพผู้คนและปศุสัตว์ขึ้นมาอยู่บนถนน ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ด้านสาธารณสุขจังหวัดได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อรักษาและแจกจ่ายยาให้ผู้ประสบภัย ด้านปศุสัตว์จังหวัดเตรียมนำฟางพระราชทานจำนวน 2,000 ฟ่อน ที่จะมาถึงใน 1 – 2 วันนี้ม าแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยนำไปเลี้ยงโค กระบือ ร่วมมือกับ ค่าย ป.พัน 5 ในการให้กำลังพลไปตัดหญ้าที่จังหวัดสตูล แล้วส่งต่อไปในพื้นที่ประสบภัยแต่ละอำเภอ ทางด้านสถาบันอาชีวะศึกษาพร้อมตั้งศูนย์ซ่อมสร้างดูแลประชาชนหลังน้ำลด
            ทั้งนี้ ในภาพรวมจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอควนเนียง โดยจุดที่วิกฤติ คือ อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ เป็นส่วนใหญ่ โดยได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงทะเลสาบสงขลาแล้วไหลออกทะเลอ่าวไทย โดยตอนบนไหลผ่านทางตำบลคลองแดน อำเภอระโนด สู่ทะเลอ่าวไทย ส่วนตอนล่างไหลผ่านอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ แล้วออกปากอ่าวทะลอ่าวไทย
จำนวนคนอ่าน 733 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่