ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ข่าวเด่นในจังหวัด
คณะลูกเสือจังหวัดสงขลา จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 513 คน)
 
            วันนี้ (25 พ.ย. 59) ที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 โดยมีผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 คณะหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก และในโอกาสเดียวกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำกล่าวคำถวายความอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่ง 99 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้เสด็จสวรรคต
            นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาเป็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร และลูกเสือชาวบ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล้ว ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกร และประเทศชาตินานัปการ
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือเป็นประเทศที่ 3 รองจากประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทรงปกครองบ้านเมืองประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะพระองค์มีพระปรีชาสามารถเป็นพิเศษ ในด้านนิพนธ์บทประพันธ์ ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง เป็นคติสร้างสำนึกให้คนไทยรักชาติ พระองค์ทรงเป็นที่รักของชนชาวไทยทั้งชาติ พสกนิกรจึงได้พร้อมใจกันถวายพระสมัญญานามแด่พระองค์ว่า "พระมหาธีรราชเจ้า”จำนวนคนอ่าน 514 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่