ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ข่าวเด่นในจังหวัด
เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ

วันที่ 25 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 664 คน)
 
            วันนี้ (25 พ.ย. 59) ที่ห้องประชุมเรารักสงขลา สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานชลประทานที่ 16 สงขลา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 สงขลา มณฑลทหารบกที่ 42 เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง อปพร. เครือข่ายผู้สื่อข่าวชุมชน มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง เข้าร่วมพิธี
           นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันภัยธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงและเป็นภัยใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งจากการตัดไม้ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า ดังนั้น การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จึงมิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เทศบาลเมืองคอหงส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเป็นอย่างมาก ประกอบกับในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูมรสุม อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้น 
          เทศบาลเมืองคอหงส์ จึงได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นในครั้งนี้ พร้อมทำการเปิดศูนย์อำนวยการย่อยประจำพื้นที่ จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ จุดตรวจอาสาสมัครรักษาดินแดน ชุดตากสิน ถนนหงส์วิถี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคอหงส์ และสนามหน้าหมู่บ้านเบญจพร ถนนสายเอเชีย เพื่อรองรับสถานการณ์สภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองคอหงส์ได้ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 16 สงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำการขุดลอกทางระบายน้ำต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมวางเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัย อาทิ บริเวณจันทร์วิโรจน์ ซอยเยื้อนบำรุง และซอย 6 กาญจนวนิช ฯลฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จำนวนคนอ่าน 665 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่