ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ข่าวเด่นในจังหวัด
จ.สงขลา เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 25 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 669 คน)
 
           วันนี้ (25 พ.ย. 59) ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล" ประเทศไทย จังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลา นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
           นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย จังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 "Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจัดให้มีการนำเสนอวีดีทัศน์พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเล่า "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" การจัดนิทรรศการต้านโกง โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา การจัดนิทรรศการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต การจัดนิทรรศการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น พร้อมรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
           สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา จะดำเนินการถ่ายทอดเสียง ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย
จำนวนคนอ่าน 670 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่