ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด
มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
  15 ถ.กาญจนวณิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2000 โทรสาร 0-7421-2828
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
  140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-1885
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7100 โทรสาร 0-7431-7123
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 โทรสาร 0-7442-5467
 • วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  7 ถ.กาญจนวณิช ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-212300
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel : 074-311202 Fax : 074-313512
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
  11 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 • วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  87 ถนนสายหาดใหญ่ – จะนะ หมู่ที่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
 • วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  60 หมู่ที่ 7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
 • วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  57/7 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร. 0-7433-3202 โทรสาร 0-7433-3525
 • วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  22 หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 โทร.(074) 371805
 • วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
  1456 ถ. กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. (074) 232036 , (074) 230844 FAX. (074) 246945


 • ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่