« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ภาพข่าวกิจกรรม
นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานเปิดงาน พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านนาตราว หมู่ที่ 1 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ (05/02/2559) เปิดการอบรมและมอบนโยบายแก่เกษตรกรในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2559 (05/02/2559)
เปิดอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง (05/02/2559) การจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ 2559 (05/02/2559)
การแสดงเล่นรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๖ (05/02/2559) พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกปนะจำปี 2559 (05/02/2559)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน เพื่อพบปะกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน พร้อมให้ความรู้โครงการตำบลละ5 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่อำเภอห้วยทับทัน จ หวัดศรีสะเกษ (05/02/2559) การมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ใหกับนางสาวรัตน์ รัตนะวัน อายุ 80 ปี (05/02/2559)
รอง ผวจ.ศก. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 (04/02/2559) รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน เพื่อตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ของอำเภอห้วยทับทัน (04/02/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(เลนส์แก้วตาเทียม) จำนวน 700 ชุด (25/01/2559)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก บ้านทุ่งไปสร้างพุ่ม ต.วังหิน อ.วังหิน (25/01/2559)
ประกวดราคาซื้อครื่องบันทึกและติดตามการบีบตัวของมดลูกและการต้นของหัวใจทารรในครรภ์แฝดชนิดแปรผลได้ (25/01/2559)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ๋ บ้านภูมิิ หมู่ที่ 14 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึร จังหวัดศรีสะกษ (25/01/2559)
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน (12/01/2559)
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง (12/01/2559)
อบต.หัวช้าง ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (12/01/2559)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน (12/01/2559)
อบต.เป๊าะ ขอยกเลิกประกาศตามโครงการประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (12/01/2559)
ไปรษณีย์ไทย สำนักงานไปรษณีย์เขต 10 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ (12/01/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นอีสานใต้
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรอบภูมิภาค
อ่านทั้งหมด     
ข่าวท้องถิ่น
ศูนย์ฯปราบปราบยาเสพติดศรีสะเกษ แถลงผลงานมีนาคม- เมษายน 2554 จับกุม 17 คดี ผู้ต้องหา 22 คน ของกลางยาบ้า 5,140 เม็ด

วันที่ 21 มิ.ย. 2554 )
 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เพื่อควบคุมและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มิให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ดำเนินการสืบสานจับกุม กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด เพื่อเนินการตามกฎหมาย และสืบสวนจับกุมผู้เสพยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่ระบบการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยในห้วงวันที่ 10 มีนาคม-30 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในระดับต่าง ๆ ได้สืบสวนจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะกษ ไดจำนวน 17 คดี ผู้ต้อหา 22 คน ของกลางยาบ้า จำนวน 5,140 เม็ด ส่งผลให้สามารถหยุดยั้งขบวนการค้ายาเสพติดและลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดได้ระดับหนึ่ง //สนธยา/ข่าว/พิมพ์/21-6-54
จำนวนคนอ่าน 10 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

 

 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-611989 โทรสาร 045-612358