« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ภาพข่าวกิจกรรม
การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (11/02/2559) การฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และผักปลอดสารพิษตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (11/02/2559)
โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (11/02/2559) การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการขับบเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (11/02/2559)
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11/02/2559) การต้อนรับคณะกรมเอเชียตะวันออก ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการสำรวจพื้นที่และศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของกัมพูชา (11/02/2559)
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (11/02/2559) งานรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมใจลดปัจจัยเสี่ยงสร้างสุขภาพ (11/02/2559)
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรการชาวสวนยาง (11/02/2559) พิธีเปิดงานการแข่งขันวิชาการและงานอาชีพโครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House 2016 (10/02/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(เลนส์แก้วตาเทียม) จำนวน 700 ชุด (25/01/2559)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก บ้านทุ่งไปสร้างพุ่ม ต.วังหิน อ.วังหิน (25/01/2559)
ประกวดราคาซื้อครื่องบันทึกและติดตามการบีบตัวของมดลูกและการต้นของหัวใจทารรในครรภ์แฝดชนิดแปรผลได้ (25/01/2559)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ๋ บ้านภูมิิ หมู่ที่ 14 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึร จังหวัดศรีสะกษ (25/01/2559)
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน (12/01/2559)
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง (12/01/2559)
อบต.หัวช้าง ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (12/01/2559)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน (12/01/2559)
อบต.เป๊าะ ขอยกเลิกประกาศตามโครงการประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (12/01/2559)
ไปรษณีย์ไทย สำนักงานไปรษณีย์เขต 10 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ (12/01/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นอีสานใต้
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรอบภูมิภาค
อ่านทั้งหมด     
ข่าวท้องถิ่น
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงจัดหมอลำบำบัด

วันที่ 20 ก.ย. 2554 )
 
นายตี โพธิสาร นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กระสังข์ แจ้งว่า วันนี้ ( 20 ก.ย.54) เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงหมอลำบำบัดพร้อมเต้นประกอบเพลงตามโครงการหมอลำบำบัด ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการนำศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมาประยุกต์ในรูปแบบของการออกกำลังกาย เสริมสร้างภาวะสุขภาพกายและจิตให้ดีขึ้น กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มีความกล้าแสดงออก โดยการร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงและเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีคุณสมบัติ เป็นประชาชนทั่วไปชาย-หญิง อายุ 25ปีขึ้นไป มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคความดัน เบาหวาน ฯลฯ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ กติกาการแข่งขัน เป็นทีมผสมทีมละ 22 คน ชาย 11 คน หญิง 11 คน ใช้เพลงประกวดเป็นเพลงหมอลำ ทีมละ 2 เพลง ชาย 1 เพลง หญิง 1 เพลง พร้อมเต้นประกอบเพลง /////สนธยา/ข่าว/20-9-54
จำนวนคนอ่าน 8 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

 

 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-611989 โทรสาร 045-612358