« เมษายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอเกาะสมุย
                   ด้วยอำเภอเกาะสมุยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและการประกวดสวดมนหมู่สรภัญญะ ในงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2553
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับสังคมตลอดไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ คณะกรรมการจัดงาน จึงได้มีมติกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในศุภวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษาในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายของผู้วาราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี อำเภอเกาะสมุยจึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานีดังนี้
 
                 วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
- เวลา 09.00 น. แข่งขันการสวดมนหมู่สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
- เวลา 13.30 น. แข่งขันการตอบปํญหาธรรมะระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป
                 อำเภอเกาะสมุยจึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขันในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากบุคคลใดมีความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ ที่ทำการอำเภอเกาะสมุย โทร.077-420883
                 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                อำเภอเกาะสมุย
                       วันที่ 10 พฤษจิกายน พ.ศ. 2553
 เข้าสู่ระบบ