**-สื่อสร้างสรรค์ สร้างคุณค่า สร้างศรัทธาต่อปวงชน- สาระรอบด้าน ข่าวสารฉับไว วิทยุแห่งประเทศไทยสกลนคร FM 91.25 MHz **
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 ข่าวจังหวัดสกลนคร สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ข่าวเมืองสกลนคร
สหกรณ์จังหวัดสกลนครพร้อมคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม (20/02/2561)
ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส สกลนครรับสมัครพระภิกษุสามเณร เรียนต่อ ม.1 (20/02/2561)
จ.สกลนคร แถลงข่าว มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 9 มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม (05/02/2561)
ทสจ.สกลนคร ร่วมกับอบต.ช้างมิ่ง ขับเคลื่อนงานจังหวัดสะอาด สู่ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน (30/01/2561)
ทสจ.สกลนครร่วมกับเทศบาลตำบลบัวสว่าง ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาดสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน (Zero Waste) (30/01/2561)
มทบ.29 สกลนครร่วมกับบริษัทสกลนคร โอ.เอ แอนด์คอมพิวเตอร์ จำกัด มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนที่สูงอายุและยากจน (25/01/2561)
ทสจ.สกลนคร ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างเป็นรูปธรรม (24/01/2561)
ทรัพยากรธรรมชาติสกลนครส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่าย ทสม.ปลูกพืชเศรษฐกิจแซมในสวนยางพารา คาดว่า รัฐได้ป่า ประชาชนได้อาหาร (24/01/2561)
ทสจ.สกลนคร พร้อมด้วยเทศบาลตำบลท่าศิลาจัดอบรมชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) หรือ"ท่าศิลา 211 ปลอดขยะ” (23/01/2561)
สกลนคร อบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปลูกฝังจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อป้องกันแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ (23/01/2561)
สถานพินิจฯสกลนครรับสมัครกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 2 – 22 ก.พ.61 (23/01/2561)
ศาลเยาวชนฯสกลนครได้เปิดค่ายฝึกอาชีพ ปี61เพื่อนำเด็กที่หลงกระทำผิดมาฝึกอาชีพโดยมีตลาดรับซื้อไม่จำกัดจำนวน (23/01/2561)
สกลนคร แจ้งหน่วยงานต่างๆสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกหรือGECC ถึงวันที่ 10 ก.พ.นี้ (22/01/2561)
สกลนคร ประกาศผลการประกวดผลตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2560/61 (22/01/2561)
สกลนครจัดงานวันคนพิการสากล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (19/01/2561)
อ่านทั้งหมด     

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
1878/12 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทร. / โทรสาร 0-4271-2816 Mobile : 06-3270-4697 Line ID : radiothaisk
facebook fanpage : สวท.สกลนคร ละเบ๋อ https://www.facebook.com/PRD1FM91.25MHz
ข่าวประกวดราคา
จังหวัดสกลนคร ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศพร้องระบบลำเลียง (20/02/2561)
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (20/02/2561)
อบต.นิคมน้ำอูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มูลค่ากว่าสองล้านบาท (20/02/2561)
สพฐ.23 สกลนคร ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ (25/12/2560)
สนง.ขนส่งสกลนคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและพัสดุจากการรื้อถอนจำนวน 88 รายการ (15/12/2560)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1 หลัง (31/08/2560)
แขวงการทางหลวงสกลนครที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (31/08/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัคร
กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารอากาศถึงวันที่ 26 ก.พ.นี้ (30/01/2561)
สกลนครขอเชิญชายไทยสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (22/01/2561)
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการจำนวนหลายอัตรา (19/01/2561)
กศน.สกลนคร รับสมัครครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 17 อัตรา (05/01/2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 3 อัตรา (18/12/2560)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา (14/12/2560)
สนง. กศน.จังหวัดสกลนครรับสมัคร บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดบาก จำนวน 1 ตำแหน่ง (04/12/2560)
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ภารกิจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.๙)
กิจกรรมทำบุญวันก่อตั้ง สวท.สกลนคร ครบรอบ 20 ปี(29 ก.ย.59)
การประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2559(26 ส.ค.59)
ภารกิจ รมต.ยธ.ลงพื้นที่สกลนคร(28 เม.ย.59)
ภารกิจ รมต.นร.ลงพื้นที่สกลนคร(4 เม.ย.59)
สวท.สกลนคร พบปะเครือข่าย"สืบสานประเพณีไทย 59"
สวท.สกลนคร ได้รับโล่เกียรติคุณ จากองค์กรพัฒนาสตรี ปี 59
รับมอบเกียรติบัตร TO BE NUMBER 1
อ่านทั้งหมด