ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
ข่าวเมืองสกลนคร
สนง.จัดหางาน จ.สกลนครจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 14 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 179 คน)
สนง.จัดหางานสกลนคร

สนง.จัดหางาน จ.สกลนครจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556
           สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับปัญหาการชะลอตัวอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชน คนหางาน นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการหางานทำ ป้องกันการหลอกลวงคนหางาน และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย
 - การรับสมัครงาน/ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 - แนะแนวอาชีพ/ทดสอบความถนัดทางอาชีพ
- ให้คำปรึกษาด้านหางานทำ
- ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว
- การสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงโดยไม่ต้องเสียค้าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
           ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1767/24 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042-714778-9 ต่อ 116,117
จำนวนคนอ่าน 180 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
1878/12 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทร. / โทรสาร 0-4271-2816 Mobile : 06-3270-4697 Line ID : radiothaisk
facebook fanpage : สวท.สกลนคร ละเบ๋อ https://www.facebook.com/PRD1FM91.25MHz