ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
ข่าวเมืองสกลนคร
ม.ราชภัฎสกลนคร จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 5

วันที่ 18 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 326 คน)
ม.ราชภัฎสกลนคร

ม.ราชภัฎสกลนคร จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 5
 
          มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กำหนดจัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 5 เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทรงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก : เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน” ( The Fifth SNRU International Conference on Cooperation for Development on the East – West Economic Corridor : Cooperation Networks for Sustainable Development towards ASEAN Community) ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน” โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด การนำเสนอทัศนะมุมมองจากตะวันตกและกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ ไทย-ลาว-เวียดนาม การนำเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ เปิดนิทรรศการ "อาเซียนศึกษาและอาหารอาเซียน” และ นวัตกรรม สิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานในวันดังกล่าว
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-4297-0021 โทรสาร 0-4297-0022
จำนวนคนอ่าน 327 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
1878/12 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทร. / โทรสาร 0-4271-2816 Mobile : 06-3270-4697 Line ID : radiothaisk
facebook fanpage : สวท.สกลนคร ละเบ๋อ https://www.facebook.com/PRD1FM91.25MHz