หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยวิธีรับตรงและด้วยวิธีพิเศษ (24 มี.ค. 2558)
จังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (24 มี.ค. 2558)
วัดช่องกุ่ม ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (24 มี.ค. 2558)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “คนสระแก้วร่วมใจ เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” (การประกวดภาพวาด ภาพถ่าย และการประกวดวีดิโอคลิป) (24 มี.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2/2558 (24 มี.ค. 2558)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ การรับชม TV 11 (24 มี.ค. 2558)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 (5 มี.ค. 2558)
กรมการค้าต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้นำเข้า การรายงานและตรวจสอบการนำเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 (5 มี.ค. 2558)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอเมืองสระแก้ว,วังน้ำเย็น (5 มี.ค. 2558)
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน (25 ก.พ. 2558)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ “วันมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” (25 ก.พ. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (25 ก.พ. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2558 (25 ก.พ. 2558)
สำนักงานศาลยุติธรรม ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 5 (25 ก.พ. 2558)
ประชาสัมพันธ์งาน “ราชมงคลรักเหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 14 (16 ก.พ. 2558)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว เข้มงวด ตรวจจับรถตู้โดยสาร (ป้ายดำ) มารับจ้าง (16 ก.พ. 2558)
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2557/25558 (16 ก.พ. 2558)
“99 ปี พลังแห่งศรัทธา สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ ปากน้ำโพ พ.ศ. 2557 - 2558 (9 ก.พ. 2558)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศูนย์บริการการศึกษาสระแก้ว เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (9 ก.พ. 2558)
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (9 ก.พ. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>