หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (16 เม.ย. 2558)
สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (16 เม.ย. 2558)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2558 (16 เม.ย. 2558)
จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการกระจายผลผลิตหอมแดงผ่านศูนย์ประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค (MOI Distribution Center) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดเชียงใหม่ (16 เม.ย. 2558)
สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558 (3 เม.ย. 2558)
วัดใหม่การบินไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระประธาน และร่วมเป็นเจ้าภาพอินุโมทนาบุญฉลองสมโภชซุ้มประตู (3 เม.ย. 2558)
เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (3 เม.ย. 2558)
จังหวัดสระแก้ว เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2558 (3 เม.ย. 2558)
จังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (3 เม.ย. 2558)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน และร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง (3 เม.ย. 2558)
จังหวัดสระแก้ว เชิญร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง เพื่อสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2558 (3 เม.ย. 2558)
วัดช่องกุ่ม ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (3 เม.ย. 2558)
วัดราษฎร์นิมิต (หนองปรือ) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและถวายน้ำสรงพระเถระประจำปี (3 เม.ย. 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยวิธีรับตรงและด้วยวิธีพิเศษ (24 มี.ค. 2558)
จังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (24 มี.ค. 2558)
วัดช่องกุ่ม ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (24 มี.ค. 2558)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “คนสระแก้วร่วมใจ เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” (การประกวดภาพวาด ภาพถ่าย และการประกวดวีดิโอคลิป) (24 มี.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2/2558 (24 มี.ค. 2558)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ การรับชม TV 11 (24 มี.ค. 2558)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 (5 มี.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>