หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน สภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และปัญหาการดำเนินงาน (7 พ.ย. 2558)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (9 ต.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (9 ต.ค. 2558)
สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานของเทศบาล (9 ต.ค. 2558)
สธ.เข้มมาตรการเฝ้าระวัง“โรคเมอร์ส” ผู้กลับจากแสวงบุญฮัจญ์ ยังไม่พบรายใดติดเชื้อ (9 ต.ค. 2558)
กรมควบคุมโรค เตือนนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงเล่นน้ำทะเลในเวลากลางคืนหรือหลังฝนหยุดตกใหม่ๆ พร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการราดน้ำส้มสายชู (9 ต.ค. 2558)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปินส์ (9 ต.ค. 2558)
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว เตือนภัยบุคคลรับจ้างดัดแปลง หรือแก้ไขมิเตอร์ (9 ต.ค. 2558)
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” (9 ต.ค. 2558)
การจัดงานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558 (9 ต.ค. 2558)
สำนักงานส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี จะออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 11 (20 ก.ค. 2558)
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558 (20 ก.ค. 2558)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum) (20 ก.ค. 2558)
องค์การบริหารจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ อ๊อฟโรด โทรฟี่ 2015” ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สนามที่ 2 จังหวัดสระแก้ว (20 ก.ค. 2558)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ราษฎรที่ขาดแคลน (20 ก.ค. 2558)
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยเรื้อรังจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต (Get Better Healthy Through End of Lift) (20 ก.ค. 2558)
สธ. เผยเผายาเสพติด กว่า 7 พันกิโลกรัม มูลค่าสูงลิ่วกว่า 22,334 ล้านบาท (20 ก.ค. 2558)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว จัดงานนัดพบแรงงานย่อยประจำเดือน กรกฏาคม 2558 (4 ก.ค. 2558)
โรงเรียนสระแก้ว ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด เพื่อจัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” (4 ก.ค. 2558)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) (4 ก.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>