หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งเตือนประชาชนและขอความร่วมมือสอดส่องดูแล ระมัดระวังไฟไหม้ป่า (1 มี.ค. 2559)
ขอเชิญร่วมบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2559 (19 ก.พ. 2559)
ขอเชิญเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ครัวเรือนละ 100,000 บาท (1 ก.พ. 2559)
จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (1 ก.พ. 2559)
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้วขอเชิญประชาชน ร่วมตรวจสอบการทุจริตโครงการ"ตำบลละ 5 ล้าน" (1 ก.พ. 2559)
ขอเชิญปฏิบัติธรรมวัดเขาลาน เนื่องในวาระครบรอบ 4 ปี ของการมรภาพ อดีตเจ้าอาวาส วัดเขาลาน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (1 ก.พ. 2559)
ขอเชิญร่วมโครงการครบรอบ 47 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เกื้อกูลทำดีเพื่อชุมชน (26 ม.ค. 2559)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วต้องการรับบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก (23 ม.ค. 2559)
การออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ประจำปี 2559 (21 ม.ค. 2559)
ขอเชิญร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (21 ม.ค. 2559)
อ่าน 47 ครั้ง
ขอเชิญชมการแข่งขัน ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (11 ม.ค. 2559)
ขอเชิญร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ 1 ประจำปี 2559 (11 ม.ค. 2559)
ขอเชิญร่วมโครงการ ถือศีลปฏิบัติธรรม ประจำปี 2559 (6 ม.ค. 2559)
ขอเชิญร่วมพิธี สวดมนต์ข้ามปีอาเซียน สานสัมพันธ์ในมิติทางพระพุทธศาสนา ระหว่างจังหวัดสระแก้ว กับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา (28 ธ.ค. 2558)
อ่าน 46 ครั้ง
ขอเชิญร่วมโครงการ “ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระเกียรติธันวามหาราช 88 พรรษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว” (21 ธ.ค. 2558)
ขอเชิญร่วมงาน สภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และปัญหาการดำเนินงาน (7 พ.ย. 2558)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (9 ต.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (9 ต.ค. 2558)
สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานของเทศบาล (9 ต.ค. 2558)
สธ.เข้มมาตรการเฝ้าระวัง“โรคเมอร์ส” ผู้กลับจากแสวงบุญฮัจญ์ ยังไม่พบรายใดติดเชื้อ (9 ต.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>