หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว จัดงานนัดพบแรงงานย่อยประจำเดือน กรกฏาคม 2558 (4 ก.ค. 2558)
โรงเรียนสระแก้ว ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด เพื่อจัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” (4 ก.ค. 2558)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) (4 ก.ค. 2558)
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2558 – 2559 (4 ก.ค. 2558)
อย. เตือน! เด็กเสี่ยงได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของสารกำจัดแมลง (4 ก.ค. 2558)
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดสระแก้ว ปีพุทธศักราช 2558 (4 ก.ค. 2558)
“กยศ.เตือนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ชำระหนี้ ส่งต่อโอกาสรุ่นน้องก่อน 5 ก.ค.” (4 ก.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (16 มิ.ย. 2558)
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กาขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเรียนปริญญาโท (16 มิ.ย. 2558)
โรงพยาบาลวัฒนานคร สาขาแพทย์แผนไทย เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) (16 มิ.ย. 2558)
การช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2556 – 2557) (16 มิ.ย. 2558)
สำนักงานส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี จะออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 10 (16 มิ.ย. 2558)
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน และครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (16 มิ.ย. 2558)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมส่งผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 (25 พ.ค. 2558)
สำนักงานพัฒนาธุริจการค้าจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558 (25 พ.ค. 2558)
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก (25 พ.ค. 2558)
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558 (25 พ.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (11 พ.ค. 2558)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2558 (11 พ.ค. 2558)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรปริญญาโท (11 พ.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>