ข่าวท้องถิ่นสระแก้ว
(สวท.สระแก้ว) ผลการดำเนินโครงการการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมจังหวัดสระแก้วประจำปี2556

วันที่ 12 ก.ค. 2556 )
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม โดยได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้ง 2 ท่าน คือ พันตำรวจเอกไพบูลย์ วังทะพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในจังหวัดสระแก้ว” และ นางสาววิมล ศิริผล นักวิชาการประกันสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกจังหวัดระยอง บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเมื่อต้องประสบอันตราย และเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน”
 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม โดยได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้ง 2 ท่าน คือ พันตำรวจเอกไพบูลย์ วังทะพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว บรรยายในหัวข้อเรื่อง "สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในจังหวัดสระแก้ว” และ นางสาววิมล ศิริผล นักวิชาการประกันสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกจังหวัดระยอง บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเมื่อต้องประสบอันตราย และเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน”

นางสาวดลใจ ทดแทนคุณ ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม เรื่อง "สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการเข้าถึงสิทธิการประกันสังคม พร้อมสร้างเครือข่ายนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประกันสังคม รวมทั่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประกันสังคมของสถานประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานราชการให้สามารถขอรับสิทธิจากกฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม และบริการทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดการร่วมมือประสานงานที่ดีต่อกัน ในการเป็นสมาชิกโครงการประกันสังคมและที่สำคัญที่สุดคือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ได้รับทราบปัญหาข้องขัดข้องต่างๆ ในการประสานงานและให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้บริการเป็นเลิศต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานประกันสังคม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประกันสังคมสระแก้ว อาคารประชุมปางสีดาชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว โทร 0-3742-5070-3 ต่อ 18 โทรสาร 0-3742-5070-3 ต่อ12
หรือสายด่วน1506

............................................................................................
ชลธิชา คิดแม่น/ข่าว 12 ก.ค.56
จำนวนคนอ่าน 113 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว (สวท.สระแก้ว) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 132 ถ.ถนนเทศบาล 17 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 037-241-806-8 โทรสาร 037-241-806
Faccebook : สวท.สระแก้ว /Email : radiosakaeo@gmail.com
Admin by : dulyasak chaiyarat