เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
(สวท.สระแก้ว) ประชาสัมพันธ์การทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวช

วันที่ 3 มี.ค. 2555 )
 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จะทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลเกิน 10 ปี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ การทำลายเอกสารทางราชการ ทางโรงพยาบาลจึงขอแจ้งแก่ผู้ป่วยที่ต้องการเก็บประวัติของผู้ป่วยไว้ ที่โรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ในการักษาต่อ ขอให้แจ้งความจำนงเพื่อขอเก็บประวัติต่อไปที่งานเวชระเบียนที่ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โดยหลักฐานที่ต้องเตรียมของผู้ป่วย อาทิ บัตรประจำตัวผู้ป่วย บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ระหว่าง วันที่ 13 กุมภาพันธ์-30เมษายน 2555 ในวันและเวลาราขการ หรือ โทรสอบถามได้ที่ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โทร 037-262-994-8 ต่อ 69103
จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่