เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
......................>>>>>>>> คลิก เพื่อรับฟัง สวท.ร้อยเอ็ด FM.94 MHz “ให้ความรู้ คู่ความสุข”... <<<<<<<
    1     2     3  
::: คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ : ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด :::::
ข่าวท้องถิ่น
ข่าวท้องถิ่น  
จ.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2559
จ.ร้อยเอ็ด จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2559 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ย้ำ การทุจริตคอร์รัปชันคืออุปสรรคของความเจริญ
แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ มุ่งการจัดทำแผนโครงการ แผนแม่บท และสร้างบานข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการเลี้ยง ไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียน
จ.ร้อยเอ็ด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
จ.ร้อยเอ็ด พร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 15 ธ.ค.นี้ ที่ มรภ. ร้อยเอ็ด
ประชาชนชาว ต.นาแซง จ.ร้อยเอ็ด บริจาคข้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 มุ่งให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
มณฑลทหารบกที่ 27 เชิญเป็นเกียรติ ใน พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 2 จังหวัด วันที่ 8 ธันวาคม นี้
ข่าวท้องถิ่น  
จ.ร้อยเอ็ด เร่งส่งเสริมพัฒนาการตลาดข้าวหอมมะลิ ชูการตลาดนำการผลิต จัดกิจกรรมเชิงรุกต้อนรับเทศกาลปีใหม่
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เรียกหัวหน้าส่วนราชการประชุม เร่งหาแนวทาง เตรียมการจัดตั้งโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้กลไกประชารัฐ
จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ๙๙๙ ดวงใจ ร่วมร้อยใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559
จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมใจกำจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จ.ร้อยเอ็ด พร้อมเป็นเจ้าภาพที่ดี และเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 10-20 ธ.ค.59 นี้
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเทศน์แหล่ 101ธรรมาสน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม นี้
ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ดนำพสกนิกรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารและฟังพระธรรมเทศนา
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข่าวท้องถิ่น  
ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคเอกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวนส่วนราชการ ออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทย ขานรับไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาด ประจำปี 2560  และเชิญบริจาคเงิน เพื่อใช้ในกิจการของเหล่ากาชาด
รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ครั้งที่ 2)
คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จ.ร้อยเอ็ด ประชุมครั้งที่ 3/2559 หารือทำความเข้าใจในการดำเนินงาน จัดเวทีแสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 และระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559
พิธีมอบโคตามโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ.ร้อยเอ็ด
สสจ.ร้อยเอ็ด รณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้หมดไป
  จ.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2559 (10/12/2559)
  จ.ร้อยเอ็ด จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2559 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ย้ำ การทุจริตคอร์รัปชันคืออุปสรรคของความเจริญ (10/12/2559)
  แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ มุ่งการจัดทำแผนโครงการ แผนแม่บท และสร้างบานข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม (09/12/2559)
  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการเลี้ยง ไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียน (09/12/2559)
  จ.ร้อยเอ็ด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (09/12/2559)
  จ.ร้อยเอ็ด พร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 15 ธ.ค.นี้ ที่ มรภ. ร้อยเอ็ด (08/12/2559)
  ประชาชนชาว ต.นาแซง จ.ร้อยเอ็ด บริจาคข้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (07/12/2559)
  จ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 มุ่งให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ (07/12/2559)
  มณฑลทหารบกที่ 27 เชิญเป็นเกียรติ ใน พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 2 จังหวัด วันที่ 8 ธันวาคม นี้ (07/12/2559)
  จ.ร้อยเอ็ด เร่งส่งเสริมพัฒนาการตลาดข้าวหอมมะลิ ชูการตลาดนำการผลิต จัดกิจกรรมเชิงรุกต้อนรับเทศกาลปีใหม่ (07/12/2559)
  สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง (07/12/2559)
  ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เรียกหัวหน้าส่วนราชการประชุม เร่งหาแนวทาง เตรียมการจัดตั้งโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้กลไกประชารัฐ (06/12/2559)
  จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ๙๙๙ ดวงใจ ร่วมร้อยใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 (06/12/2559)
  จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมใจกำจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/12/2559)
  จ.ร้อยเอ็ด พร้อมเป็นเจ้าภาพที่ดี และเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 10-20 ธ.ค.59 นี้ (06/12/2559)
  จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเทศน์แหล่ 101ธรรมาสน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม นี้ (06/12/2559)
  ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ดนำพสกนิกรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารและฟังพระธรรมเทศนา (02/12/2559)
  ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (02/12/2559)
  ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคเอกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) (02/12/2559)
  สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวนส่วนราชการ ออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ (01/12/2559)
อ่านทั้งหมด     
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญเสนอซื่อบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ปีขุนพลพิบูลสงคราม
  จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงาน รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง วันที่ 17 ถึง 20 พฤศจิกายน นี้
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สมัครแข่งขันขับร้องสรภัญญะ ประจำปี 2559
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2559 และเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ โดยเสด็จพระราชกุศลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560
โรงพยาบาลพนมไพร จัดงานวันมหิดลประจำปี 2559
เทศบาลเมืองศรีสะเกษขอเชิญร่วมกิจกรรมจับปลาชะโดและบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ
ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ขอเชิญ ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบานประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและจังหวัดเคลื่อนที่
อ่านทั้งหมด     
ข่าว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครเข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 64 (12/10/2559)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครสตรี และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพ (12/10/2559)
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา (12/10/2559)
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (12/10/2559)
สถาบันลูกโลกสีเขียว เชิญชวนส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 (12/10/2559)
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา (20/09/2559)
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นที่ 6 (20/09/2559)
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (19/08/2559)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล (19/08/2559)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 85 (19/08/2559)
อ่านทั้งหมด     

รับฟัง สวท.ร้อยเอ็ด ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยคลิกไปที่ Playสโตร์
แล้วพิมพ์ คำว่า สวท.ร้อยเอ็ด   แล้วระบบก็จะติดตั้ง ท่านก็จะสามารถรับฟัง สวท.ร้อยเอ็ดได้ ครับ

 

                                                         ข้อคิดเพื่อชีวิต

    1     2     3     4     5     6  
 
« ธันวาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 74 คน
Total 6,059 คน