เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
    1     2     3  
::: คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ : ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด :::::
  จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประชารักษ์ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (24/06/2559)
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบรมราชินีนาถ (23/06/2559)
  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด (23/06/2559)
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา101 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม นี้ (21/06/2559)
  กกต ร้อยเอ็ด พัฒนาศักยภาพแหล่งข่าว ในการสืบสวนหาข่าวผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง (21/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามอาคารหรือสถานที่ตามความเหมาะสม
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมคามรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559
สสจ.ร้อยเอ็ด รณรงค์ เดิน – วิ่ง โบกี้ 101 ร่วมใจ 101 ขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอประชาสัมพันธ์ชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศสืบหาบิดาเด็ก
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ
สำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2559
จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งสมาชิกที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
อ่านทั้งหมด     
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดการประกวด Cover Dance และการประดิษฐ์ชุดแฟชั่นและเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ (25/06/2559)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด (23/06/2559)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (16/06/2559)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ (16/06/2559)
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS – TOPIK) (16/06/2559)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาและให้ทุนการศึกษา (15/06/2559)
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 อัตรา (23/05/2559)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (20/05/2559)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (18/05/2559)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมโรคมะเร็ง (18/05/2559)
อ่านทั้งหมด     

รับฟัง สวท.ร้อยเอ็ด ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยคลิกไปที่ Playสโตร์
แล้วพิมพ์ คำว่า สวท.ร้อยเอ็ด   แล้วระบบก็จะติดตั้ง ท่านก็จะสามารถรับฟัง สวท.ร้อยเอ็ดได้ ครับ

 

                                                         ข้อคิดเพื่อชีวิต

    1     2     3     4     5     6  
 
« มิถุนายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 370 คน
Total 4,181 คน