เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 ข่าวทันเหตุการณ์
 ข่าวเด่นอีสานใต้
 ข่าวเสียง ข่าวเด่นอีสานใต้
......................>>>>>>>> คลิก เพื่อรับฟัง สวท.ร้อยเอ็ด FM.94 MHz “ให้ความรู้ คู่ความสุข”... <<<<<<<
    1     2  
::: พยากรณ์อากาศ : ในช่วงวันที่ 20-21 มี.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 มี.ค.ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และมีฝนลดลง สำหรับในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. ประชาชนที่อาศัยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนไว้ด้วย :::::
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และ พัฒนาสตรีและครอบครัว (29/03/2560)
  จ.ร้อยเอ็ด เปิดเวทีเสนอนโยบายสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนพลเมืองฯ (29/03/2560)
  นักเรียนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะอึ จ.ร้อยเอ็ด คึกคัก เปิดโครงการ ปี 2560 มุ่งเปลี่ยนการอยู่ติดบ้านมาร่วมกิจกรรมสังคม (29/03/2560)
  ชาว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ประสบผลสำเร็จ การรวมกลุ่มสร้างอาชีพเข้มแข็ง สามารถพัฒนาถึงขั้นสูงสุดได้ ตามนโยบายประชารัฐ (27/03/2560)
  เทศบาลตำบลปอภาร จ.ร้อยเอ็ด จับมือสถาบันพระปกเกล้า ระดมสมองผู้เกี่ยวข้อง เตรียมเลือกตั้งสมานฉันท์ (27/03/2560)
  สกู๊ป การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด (27/03/2560)
  ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ย้ำ การทำงานบูรณาการให้ได้ผล ต้องอาศัยแผนจากด้านล่าง (27/03/2560)
  จ.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (คทช.จังหวัด) ด้านการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐ (23/03/2560)
  ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ตอกเสาเอก ฝายมีชีวิต แห่งที่ 3 ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ณ ลำห้วยยาง อำเภอโพนทอง (23/03/2560)
  ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ป้องกันการทุจริต (23/03/2560)
  ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด ยืนยัน พร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (23/03/2560)
  จ.ร้อยเอ็ด มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบวาตภัย (21/03/2560)
  รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน (21/03/2560)
  มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “เยาวชนคนดีมีคุณธรรมน้อมนำคำสอนพ่อ” เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้เยาวชน (21/03/2560)
  เลขาธิการมูลนิธิ ปิดทองหลังพระ เชื่อ ศาสตร์พระราชา คือ การบูรณาการอย่างแท้จริง มั่นใจชาวบ้านจะมี กินมีใช้ เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า หากมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง (20/03/2560)
  จ.ร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (20/03/2560)
รพ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการ การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ / ไส้ตรง ด้วยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ โดยวิธีอิมมูโนเคมมิคอล (iFOBT) และยืนยันด้วยการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง (Colonoscopy) ในประชากรไทย อายุ 50-70 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ (20/03/2560)
  จ.ร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำตามศาสตร์พระราชา สร้างการรับรู้พี่น้องประชาชน (20/03/2560)
  จ.ร้อยเอ็ด ปล่อยขบวนรถ 15 คัน นำประชาชน 750 คน เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (16/03/2560)
  จ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ประจำปี 2560 (16/03/2560)
อ่านทั้งหมด     
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพฟรี (21/03/2560)
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว (21/03/2560)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่นจัดการประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่าป่ารักชุมชนประจำปี 2560 (02/03/2560)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับสมัครฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่ 56 (02/03/2560)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครนักเรียนศูนย์ศิลปาชีพบางไทรรุ่นที่ 86 (02/03/2560)
รับสมัครนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2560 (16/02/2560)
ข่าว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครเข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 64 (12/10/2559)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครสตรี และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพ (12/10/2559)
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา (12/10/2559)
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (12/10/2559)
อ่านทั้งหมด     
 

รับฟัง สวท.ร้อยเอ็ด ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยคลิกไปที่ Playสโตร์
แล้วพิมพ์ คำว่า สวท.ร้อยเอ็ด   แล้วระบบก็จะติดตั้ง ท่านก็จะสามารถรับฟัง สวท.ร้อยเอ็ดได้ ครับ

 

                                                         ข้อคิดเพื่อชีวิต

    1     2     3     4     5     6  
 
« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 8 คน
Number of Lastmonth 173 คน
Total 6,779 คน