เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
    1  
::: คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ : ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด :::::
  จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมส่วนราชการนำแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้วยโมเดล “ร้อยเอ็ด 4.101” ส่ง ให้กระทรวงมหาดไทย ประสานงานส่วนราชการ สนับสนุน การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ 2560 (26/08/2559)
  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สวท.ร้อยเอ็ด เน้นเป็นหน่วยบริการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว (26/08/2559)
  นายกรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดตามโมเดล ร้อยเอ็ด 4.101 พร้อมมอบกระทรวงมหาดไทย ไปประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาสนับสนุนการดำเนินงาน (25/08/2559)
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ส่งเสริมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริการผู้ป่วยเชิงรุกถึงบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ (25/08/2559)
  นายกรัฐมนตรี รับพิจารณายุทศาสตร์พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคเศรษฐกิจฐานรากของประชาชน (24/08/2559)
  นายกรัฐมนตรี กำหนดเดินทางมาราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในวันที่ 24 สิงหาคม นี้ (23/08/2559)
  อบจ ร้อยเอ็ด อบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนอาสาสมัครส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน (19/08/2559)
  จังหวัดร้อยเอ็ด จัดมหกรรมรวมพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี (19/08/2559)
  ร้อยเอ็ด สัมมนาผู้นำชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาพลังงาน (18/08/2559)
  ร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาราชการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในวันที่ 24 สิงหาคม นี้ (18/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันฟุตซอล “พลาญชัยคัพ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
โรงเรียนสตรีศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5) และ เรื่อง เงินสิทธิประโยชน์โดยทั่วไปของคนงานที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนนโยบายการรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559
โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด จัดทำการแข่งขันกีฬาบาลเกตบอล 3 คน รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามอาคารหรือสถานที่ตามความเหมาะสม
อ่านทั้งหมด     
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (19/08/2559)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล (19/08/2559)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 85 (19/08/2559)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้งสเน็คการ์ดบนเสาไฟฟ้า จำนวน 3 วงจร (30/06/2559)
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด รับสมัครลูกจ้าง 7 อัตรา (30/06/2559)
โรงพยาบาลพนมไพร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง (30/06/2559)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดการประกวด Cover Dance และการประดิษฐ์ชุดแฟชั่นและเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ (25/06/2559)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด (23/06/2559)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (16/06/2559)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ (16/06/2559)
อ่านทั้งหมด     

รับฟัง สวท.ร้อยเอ็ด ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยคลิกไปที่ Playสโตร์
แล้วพิมพ์ คำว่า สวท.ร้อยเอ็ด   แล้วระบบก็จะติดตั้ง ท่านก็จะสามารถรับฟัง สวท.ร้อยเอ็ดได้ ครับ

 

                                                         ข้อคิดเพื่อชีวิต

    1     2     3     4     5     6  
 
« สิงหาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 11 คน
Number of Lastmonth 289 คน
Total 4,999 คน