เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
    1  
::: คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ : ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด :::::
  จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ (26/09/2559)
  อำเภอเมืองสรวง กลั่นกรองเกษตรกร เข้าร่วมโครงการกระทรวงเกษตรเพื่อได้รับเงินช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิต (23/09/2559)
  ร้อยเอ็ด อบรมครูแกนนำสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียน แบบบูรณาการ (23/09/2559)
  สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด ประชุมขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับจังหวัด (23/09/2559)
  บริษัทเซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด จัดงาน ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อ นำเสนอและจำหน่าย สินค้าที่ขึ้นชื่อ ในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต (22/09/2559)
  สำนักงานประกันสังคม ปฏิบัติการเชิงรุก เปิดเวทีเสวนา สร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายใหม่ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และ ผู้ประกันตน (22/09/2559)
  มูลนิธิคุณพุ่ม มอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง (21/09/2559)
  สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมทบทวนแผนงาน และขับเคลื่อนงาน ตามวิสัยทัศน์ ประชาชนชาวร้อยเอ็ด มีสุขภาพดี ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง (20/09/2559)
  เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ภัย (19/09/2559)
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบรมนักเรียนและครูแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (19/09/2559)
อ่านทั้งหมด     
โรงพยาบาลพนมไพร จัดงานวันมหิดลประจำปี 2559
เทศบาลเมืองศรีสะเกษขอเชิญร่วมกิจกรรมจับปลาชะโดและบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ
ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ขอเชิญ ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบานประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและจังหวัดเคลื่อนที่
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญชวนร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลขอเชิญผู้ใจบุญร่วม “ให้”คนละเล็กคนละน้อยเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช
จังหวัดร้อยเอ็ดประกาศการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2559 ของจังหวัดร้อยเอ็ด
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี การศึกษา 2559
อ่านทั้งหมด     
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา (20/09/2559)
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นที่ 6 (20/09/2559)
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (19/08/2559)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล (19/08/2559)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 85 (19/08/2559)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้งสเน็คการ์ดบนเสาไฟฟ้า จำนวน 3 วงจร (30/06/2559)
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด รับสมัครลูกจ้าง 7 อัตรา (30/06/2559)
โรงพยาบาลพนมไพร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง (30/06/2559)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดการประกวด Cover Dance และการประดิษฐ์ชุดแฟชั่นและเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ (25/06/2559)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด (23/06/2559)
อ่านทั้งหมด     

รับฟัง สวท.ร้อยเอ็ด ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยคลิกไปที่ Playสโตร์
แล้วพิมพ์ คำว่า สวท.ร้อยเอ็ด   แล้วระบบก็จะติดตั้ง ท่านก็จะสามารถรับฟัง สวท.ร้อยเอ็ดได้ ครับ

 

                                                         ข้อคิดเพื่อชีวิต

    1     2     3     4     5     6  
 
« กันยายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 13 คน
Number of Lastmonth 300 คน
Total 5,353 คน