เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
::: คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ : ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด :::::
  กรมประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย อป.มช. 3 จังหวัด ในพื้นที่ ภาค 2 เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในระดับหมู่บ้าน ตำบล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (25/05/2559)
  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจรับอุปกรณ์โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่ 1 ที่ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด (25/05/2559)
  เกษตรอำเภอเมืองสรวง เชิญร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ ก่อนเข้าฤดูกาลเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม นี้ (23/05/2559)
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตาม โครงการเร่งด่วน และโครงข่ายคมนาคม ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด (23/05/2559)
  ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสาน (23/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งสมาชิกที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
สมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปีที่ 13
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบาก กำหนดจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ศรีสมเด็จเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดแผนปฏิบัติงานฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2559
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดงานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2559
อ่านทั้งหมด     
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 อัตรา (23/05/2559)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (20/05/2559)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (18/05/2559)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมโรคมะเร็ง (18/05/2559)
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 อัตรา (18/05/2559)
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา (18/05/2559)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (28/04/2559)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งโครงการเข้าประกวด ในโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต (28/04/2559)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนกลไกธรรมาภิบาล ในภาคธุรกิจเอกชน (28/04/2559)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 54 (28/04/2559)
อ่านทั้งหมด     

รับฟัง สวท.ร้อยเอ็ด ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยคลิกไปที่ Playสโตร์
แล้วพิมพ์ คำว่า สวท.ร้อยเอ็ด   แล้วระบบก็จะติดตั้ง ท่านก็จะสามารถรับฟัง สวท.ร้อยเอ็ดได้ ครับ

 

                                                         ข้อคิดเพื่อชีวิต

    1     2     3     4     5     6  
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 17 คน
Number of Lastmonth 358 คน
Total 3,746 คน