เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
::: คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ : ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด :::::
  จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 (05/05/2559)
  จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดออกหน่วยบริการด้านการเกษตร ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (01/05/2559)
  หมายเลข 16 สุวรรณา พาลา หรือ กุ้ง คว้ามงกุฏมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2016 (30/04/2559)
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม การแก้ปัญหาภัยแล้งและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด (29/04/2559)
  อำเภอเมืองสรวง มอบประกาศนียบัตร แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ที่ผ่านการอบรมเข้มทั้ง 9 ด้าน เพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร (29/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
โรงพยาบาลพนมไพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2559 จำนวน 5 อัตรา
สำนักงานปศุสัตว์ แจ้งกำหนดราคาวัคซีนเพื่อจำหน่ายใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559
จังหวัดยโสธร เชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2559
สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ประกาศราคารับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงแนะนำ
จังหวัดร้อยเอ็ดคุมเข้มมาตรการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างการดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่รับใบอนุญาตขับรถยนต์ในส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดการใช้น้ำประปา
อ่านทั้งหมด     
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (28/04/2559)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งโครงการเข้าประกวด ในโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต (28/04/2559)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนกลไกธรรมาภิบาล ในภาคธุรกิจเอกชน (28/04/2559)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 54 (28/04/2559)
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (22/04/2559)
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดการประกวด วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 (22/04/2559)
โรงพยาบาลพนมไพร รับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 5 อัตรา (05/04/2559)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เปิดการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (01/04/2559)
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา (01/04/2559)
โรงพยาบาลค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (01/04/2559)
อ่านทั้งหมด     

รับฟัง สวท.ร้อยเอ็ด ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยคลิกไปที่ Playสโตร์
แล้วพิมพ์ คำว่า สวท.ร้อยเอ็ด   แล้วระบบก็จะติดตั้ง ท่านก็จะสามารถรับฟัง สวท.ร้อยเอ็ดได้ ครับ

 

                                                         ข้อคิดเพื่อชีวิต

    1     2     3     4     5     6  
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 9 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 39 คน
Total 3,427 คน