1     2     3     4     5  
ข่าวรอบเมืองระยอง
ปลัดมหาดไทยสั่งทุกจังหวัด!! ลุย 3 มาตรการหลักเฝ้าระวังอัคคีภัยและอุบัติภัยเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีน (12/02/2561)
สอศ.เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง (01/02/2561)
เกษตรระยองจัดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ พัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ด้วยหลักทฤษฎีในหลวงรัชกาล 9 (11/10/2560)
กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ดูงานการแปรรูปยางพารา (11/10/2560)
BLCP จับมือทุกภาคส่วน เปิดอาคารฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงเรือเล็กอย่างยั่งยืนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (11/10/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/บริการ
เทศบาลตำบลบ้านเพ ประมูลให้เช่าห้องน้ำ(สุขา) บริเวณศูนย์สาธิตหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (23/04/2561)
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเป็น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (09/04/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (03/04/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (01/04/2561)
เทศบาลตำบลมาบข่า ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนสาย 13 (27/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสมัครงาน/การศึกษา
ขอเชิญปฏิบัติธรรม ที่สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.อยุธยา (05/03/2561)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสรรพสามิต (15/02/2561)
สำนักงานจัดหางาน จ.ระยอง จัด นัดตลาดงานเชิงคุณภาพ 12-13 มกราคม 2561 (13/01/2561)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้างหลายอัตรา (08/01/2561)
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาชนเขต 1 รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา (14/12/2560)
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
<< 2 พ.ค. 59 >> รายการบันทึกสถานการณ์ ออกถ่ายทอดนอกสถานที่ ณ สวนป้าจิ๋ม ต.ตะพง จ.ระยอง
<< 18 พ.ค. 59 >> สวท.ระยองถ่ายทอดเสียงงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข ตำบลกระเฉด
<< 20 มค 59 >> ถ่ายทอดเสียงจังหวัดเคลื่อนที่ อ.แกลง
<< 28 ธ.ค. 58 >> สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี 2558
<<6 ธ.ค. 58>>สวท.ระยอง ถ่ายทอดสดเสียงพิธีเปิด“เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ – เกาะเสม็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘”
<<5 ธ.ค.58>>สวท.ระยอง ร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดระยอง
<< 20 พ.ค. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
<< 18 ก.พ. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
<< 10 ก.พ. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียงเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
< 3 พ.ย. 57 > สวท.ระยอง 91.75 MHz ถ่ายทอดสดจังหวัดระยองแถลงข่าวเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองผ่านระบบRay (Rayong Dhama)
<< 17 ก.ย. 57 >> สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียงงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุข ให้ประชาชน จังหวัดระยอง
<< 1- 2 กันยายน 2557 >>นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี เข้าเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง และ สคท.ระยอง
อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์