ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดระยอง
    1  
ข่าวรอบเมืองระยอง
บมจ.ไออาร์พีซี ร่วมกับหน่วยงานราชการ ทหาร จัดซ้อมแผนขจัดน้ำมันทางทะเล (18/11/2558)
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสา (18/11/2558)
เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดระยอง (16/11/2558)
อำเภอเมืองระยองจัดรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมกันทั้งอำเภอโ (16/11/2558)
เปิดโรงงาน ผลิตแผ่นโซล่าเซลล์ ที่ระยอง (16/11/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าที่ทำการอบต.แม่น้ำคู้ (26/11/2558)
`เทศบาลตำบลบ้านเพ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน "เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่2 (25/11/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (25/11/2558)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ (24/11/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ๋บ้านช่องลม ม.10 (20/11/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสมัครงาน/การศึกษา
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (08/10/2558)
เทศบาลตำบลทับมา ดำเนินการสรรหาพนักงาน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา (27/08/2558)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารเทคโนโลยี (21/08/2558)
สำนักงานสหกรณ์จ.ระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา (13/03/2558)
สำนักงานจัดหางาน จ.ระยอง จัดนัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 (06/03/2558)
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
<< 20 พ.ค. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
<< 18 ก.พ. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
<< 10 ก.พ. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียงเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
< 3 พ.ย. 57 > สวท.ระยอง 91.75 MHz ถ่ายทอดสดจังหวัดระยองแถลงข่าวเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองผ่านระบบRay (Rayong Dhama)
<< 17 ก.ย. 57 >> สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียงงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุข ให้ประชาชน จังหวัดระยอง
<< 1- 2 กันยายน 2557 >>นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี เข้าเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง และ สคท.ระยอง
<< 12 ส.ค. 57 >> ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 จังหวัดระยอง
<6 มิ.ย 57> สวท.ระยองจัดโครงการเวทีชุมชนสัญจรสมานฉันท์
<< 25 ธ.ค. 56 >> สวท.ระยองจับสลากของขวัญปีใหม่ 2557
<< 5 ธ.ค. 56 >> ผอ.สวทระยองพร้อมข้าราชการในสังกัด สวท.ระยอง ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
<< 20 พ.ย. 56 >> สวท.ระยองถ่ายทอดเสียงโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดระยอง ณ วัดบุนนาค ตำบลชากโดน อำภอแกลง
<< 12 ส.ค. 56 >>สวท.ระยองร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ จังหวัดระยอง 2556
อ่านทั้งหมด