1     2     3     4     5     6  
ข่าวรอบเมืองระยอง
เกษตรระยองจัดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ พัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ด้วยหลักทฤษฎีในหลวงรัชกาล 9 (11/10/2560)
กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ดูงานการแปรรูปยางพารา (11/10/2560)
BLCP จับมือทุกภาคส่วน เปิดอาคารฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงเรือเล็กอย่างยั่งยืนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (11/10/2560)
การประปาส่วนภูมิภาค 13 สาขา ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ “การขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์” (11/10/2560)
กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างอย่าจ้างแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ ยังคงสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น (11/10/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/บริการ
สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า ประมูลจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย (14/11/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (08/11/2560)
เทศบาลตำบลบ้านฉาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนพยูน ซอย 20 (03/11/2560)
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพยูน ม. 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง (27/10/2560)
สำนักงานบังคับคดี จังหวัดระยอง ขายทอดตลาดหลักทรัพย์ของลูกหนี้ (11/10/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสมัครงาน/การศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและโท (14/11/2560)
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ (13/11/2560)
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานขับรถยนต์ (09/11/2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (31/10/2560)
ประกาศบุคคลสูญหาย ชื่อ นางสาวนุชรดี ทองเจริญ หายที่ จ.ระยอง (19/10/2560)
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
<< 2 พ.ค. 59 >> รายการบันทึกสถานการณ์ ออกถ่ายทอดนอกสถานที่ ณ สวนป้าจิ๋ม ต.ตะพง จ.ระยอง
<< 18 พ.ค. 59 >> สวท.ระยองถ่ายทอดเสียงงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข ตำบลกระเฉด
<< 20 มค 59 >> ถ่ายทอดเสียงจังหวัดเคลื่อนที่ อ.แกลง
<< 28 ธ.ค. 58 >> สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี 2558
<<6 ธ.ค. 58>>สวท.ระยอง ถ่ายทอดสดเสียงพิธีเปิด“เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ – เกาะเสม็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘”
<<5 ธ.ค.58>>สวท.ระยอง ร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดระยอง
<< 20 พ.ค. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
<< 18 ก.พ. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
<< 10 ก.พ. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียงเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
< 3 พ.ย. 57 > สวท.ระยอง 91.75 MHz ถ่ายทอดสดจังหวัดระยองแถลงข่าวเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองผ่านระบบRay (Rayong Dhama)
<< 17 ก.ย. 57 >> สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียงงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุข ให้ประชาชน จังหวัดระยอง
<< 1- 2 กันยายน 2557 >>นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี เข้าเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง และ สคท.ระยอง
อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์