FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองระยอง
.ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แถลงข่าว โครงการขยายตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลัก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี 2556 "Eastern Fair 2013"

วันที่ 18 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 213 คน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แถลง โครงการขยายตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลัก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด ปี 2556 ภายใต้ชื่องาน "รื่นเริงทัศนา คาราวานของดี สีสันตะวันออก Eastern Fair 2013” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการ สร้างการตลาดเชิงรุก นำสินค้าโอทอป และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม หรือเอสเอ็มอีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การจัดงานครั้งนี้ มี นายกิติเดช ท้วมเจริญ พาณิชย์จังหวัดระยอง นางอลเวง ศรีหิรัญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษรักษาการแทนพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ดร.ประธาน สุรกิจบวร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นางดวงเดือน ลอยผา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าว
 
 
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผุ้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุก เพื่อรักษาตลาดเดิม และสร้างตลาดใหม่ โดยส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ เช่น จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พร้อมรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับโลก ส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จัก และยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศต่างๆ "สินค้าโอทอปหลายชนิดของภาคตะวันออก กลุ่มผุ้ผลิตสินค้าโอทอปพยายามพัฒนาคุณภาพสินค้าจนมีสินค้าแปรรูปหลากหลาย เช่น ผลไม้ ไอศกรีมทุเรียน ซึ่งใช้ทุเรียนสดแช่เข็ง ไม่มีกลิ่น ทุเรียนปราศจากแคลลอรี ไขมัน อาหารทะเลสดและแห้ง ทั้งงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งได้มีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ” กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด โดยจังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพ จะนำผลิตภัณฑ์จากภาคตะวันออก โอทอป 3-5 ดาว ไปนำเสนอและจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ในภาคเหนือ ที่ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม และ ภาคกลาง ที่ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2556 เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคในภาคต่าง ๆ ได้ซื้อสินค้าคุณภาพ ราคาถูกของภาคตะวันออก
จำนวนคนอ่าน 214 คน จำนวนคนโหวต 0 คน