FONTSIZE
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดระยอง
    1  
ข่าวรอบเมืองระยอง
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. จะมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยองในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,621,981 บาทใช้สำหรับโครงการ “จัดตั้งคลินิกไตเทียมโรงพยาบาลบ้านฉาง” (26/08/2559)
บมจ.ไออาร์พีซี จัดโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ ประจำปี 2559 (26/08/2559)
โครงการสัมมนา “Super Cluster” ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง (26/08/2559)
ประมงระยอง ภาคอุตสาหกรรม ร่วมพัฒนาระบบนิเวศริมชายหาดทะเล (26/08/2559)
จังหวัดระยองแถลงความพร้อมจัดงาน “เที่ยวระยอง เก๋ไก๋ สไตล์ ฮิ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย จังหวัดระยอง (26/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
<< 2 พ.ค. 59 >> รายการบันทึกสถานการณ์ ออกถ่ายทอดนอกสถานที่ ณ สวนป้าจิ๋ม ต.ตะพง จ.ระยอง
<< 18 พ.ค. 59 >> สวท.ระยองถ่ายทอดเสียงงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข ตำบลกระเฉด
<< 20 มค 59 >> ถ่ายทอดเสียงจังหวัดเคลื่อนที่ อ.แกลง
<< 28 ธ.ค. 58 >> สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี 2558
<<6 ธ.ค. 58>>สวท.ระยอง ถ่ายทอดสดเสียงพิธีเปิด“เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ – เกาะเสม็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘”
<<5 ธ.ค.58>>สวท.ระยอง ร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดระยอง
<< 20 พ.ค. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
<< 18 ก.พ. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
<< 10 ก.พ. 58 >>สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียงเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
< 3 พ.ย. 57 > สวท.ระยอง 91.75 MHz ถ่ายทอดสดจังหวัดระยองแถลงข่าวเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองผ่านระบบRay (Rayong Dhama)
<< 17 ก.ย. 57 >> สวท.ระยอง ถ่ายทอดเสียงงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุข ให้ประชาชน จังหวัดระยอง
<< 1- 2 กันยายน 2557 >>นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี เข้าเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง และ สคท.ระยอง
<< 12 ส.ค. 57 >> ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 จังหวัดระยอง
<6 มิ.ย 57> สวท.ระยองจัดโครงการเวทีชุมชนสัญจรสมานฉันท์
<< 25 ธ.ค. 56 >> สวท.ระยองจับสลากของขวัญปีใหม่ 2557
<< 5 ธ.ค. 56 >> ผอ.สวทระยองพร้อมข้าราชการในสังกัด สวท.ระยอง ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านทั้งหมด
ข่าวรอบเมืองระยอง
.ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แถลงข่าว โครงการขยายตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลัก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี 2556 "Eastern Fair 2013"

วันที่ 18 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แถลง โครงการขยายตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลัก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด ปี 2556 ภายใต้ชื่องาน "รื่นเริงทัศนา คาราวานของดี สีสันตะวันออก Eastern Fair 2013” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการ สร้างการตลาดเชิงรุก นำสินค้าโอทอป และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม หรือเอสเอ็มอีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การจัดงานครั้งนี้ มี นายกิติเดช ท้วมเจริญ พาณิชย์จังหวัดระยอง นางอลเวง ศรีหิรัญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษรักษาการแทนพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ดร.ประธาน สุรกิจบวร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นางดวงเดือน ลอยผา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าว
 
 
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผุ้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุก เพื่อรักษาตลาดเดิม และสร้างตลาดใหม่ โดยส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ เช่น จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พร้อมรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับโลก ส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จัก และยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศต่างๆ "สินค้าโอทอปหลายชนิดของภาคตะวันออก กลุ่มผุ้ผลิตสินค้าโอทอปพยายามพัฒนาคุณภาพสินค้าจนมีสินค้าแปรรูปหลากหลาย เช่น ผลไม้ ไอศกรีมทุเรียน ซึ่งใช้ทุเรียนสดแช่เข็ง ไม่มีกลิ่น ทุเรียนปราศจากแคลลอรี ไขมัน อาหารทะเลสดและแห้ง ทั้งงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งได้มีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ” กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด โดยจังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพ จะนำผลิตภัณฑ์จากภาคตะวันออก โอทอป 3-5 ดาว ไปนำเสนอและจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ในภาคเหนือ ที่ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม และ ภาคกลาง ที่ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2556 เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคในภาคต่าง ๆ ได้ซื้อสินค้าคุณภาพ ราคาถูกของภาคตะวันออก
จำนวนคนอ่าน 106 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สวท.ระยอง, FM91.75MHz, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง, ระยอง, วิทยุออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, Radio Online, Radio Rayong