FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองระยอง
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดระยอง เริ่มแล้ว

วันที่ 11 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 422 คน)

วันนี้ ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ,เขต 2 ระยอง เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 โดยจัดให้มีพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก อย่างสวยงามตระการตา มีนักเรียน ครู อาจารย์ จากโรงเรียนในสังกัด เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก เข้าร่วมงานจำนวนมาก พิธีเปิดครั้งนี้ จัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย การแสดงประกอบ การขับเสภา 3 องค์ องค์ที่ 1 องค์ภูมิพล "ครูแห่งแผ่นดิน" กล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ที่ 2 ภูมิแห่งปัญญา กล่าวถึงวัฒนธรรมประเพณีของภาคกลางและภาคตะวันออก เรื่องเมืองระยอง คำขวัญและวรรณกรรม องค์ที่ 3 100 ปี ศิลปหัตถกรรมนำสู่อาเซี่ยน กล่าวถึงงานศิลปหัตถกรรมครบ 100 ปี และเราจะก้าวไปสู่อาเซียนอย่างภาคภูมิใจ การจัดงานครั้งนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลากหลายวิชา โดยมีการจัดแข่งขันไปตามสถานศึกษา ต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 10 -11 ธันวาคม 2555 นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ในระดับภาคแล้ว จะไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ที่ เมืองทองธานี วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ หลังจากการแข่งขันครบทั้ง 4 ภาค ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ที่จ.ภูเก็ตแล้ว จะมีการประกาศผลนักเรียนที่เข้าสู่เวทีระดับชาติ ประมาณสิ้นเดือนธันวาคม 2555 ศิริวรรณ บุญมี/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 423 คน จำนวนคนโหวต 0 คน