ข่าวรอบเมืองระยอง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง จัดบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 13 ส.ค. 2555 )

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง จัดบรรพชาสามเณรและการปฎิบัติธรรมถือศีล 8  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ณ วัดธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
จำนวนคนอ่าน 321 คน จำนวนคนโหวต 0 คน